Terug naar Mensen maken de stad

Voor de burger, door de burger

‘de afstand tussen burger en politiek verkleinen’

 

 

 

 

 

1.01    Het stadhuis is een werkplek
Het stadhuis is een mooie werkplek, maar niet meer dan dat. In principe is de werkplek van alle raadsleden namelijk de hele stad. Daarom zullen wij stimuleren dat raadsleden meer de wijken ingaan om met bewoners te praten. Zo weten we wat er echt speelt in de stad en behouden we het contact met de burger. Politiek bedrijf je immers toch voor de burger?

1.02    De burger laten meebeslissen
De afgelopen raadsperiodes was het verscheidene keren raak. In verschillende wijken in Almere bleek ‘ineens’ dat er plannen waren om een bepaald gedeelte te bebouwen. Een goed en recent voorbeeld is de Laren in Almere Haven. Wat hier vooral opviel was dat burgers te laat ingelicht werden, informatie vaak niet makkelijk bereikbaar was en dat er met de inspraak van de burgers te weinig werd gedaan. Onnodig en ongewenst! Voorbeelden als bomen in Kruidenwijk of onaangekondigde spoedwoningen voor statushouders. Deze manier van doen draagt niet bepaald bij aan het vertrouwen in de lokale politiek en dat is een zeer ongewenste ontwikkeling. Door de burger actief te laten meedenken en meebeslissen ontstaat er een breder draagvlak en zullen meer mensen tevreden blijven over hun leefomgeving.

Hoe ziet GLP het voor zich?
Bestemmingsplannen en andere informatie over de eigen wijk moet dichter bij huis komen te liggen ter inzage. Ook moet de burger goed weten hoe hij bezwaar aan kan tekenen. En om nog een stap verder te gaan: wij willen burgerparticipatie een structureel onderdeel maken van het beleidsproces.

De volgende zaken zijn erg belangrijk bij burgerparticipatie:

  1. De gemeente moet de burger veel duidelijker informeren over haar beleidsplannen
  2. Hierna moet de burger een inspraakmogelijkheid krijgen. In een uitzonderlijk geval kan de gemeente van inspraakmogelijkheden afzien, maar dan moet zij de burger wel de reden hiervan vertellen.
  3. Daarna moet er echt wat met de inspraak van de burgers worden gedaan. Dit betekent niet dat de gemeente automatisch alle verzoeken moet inwilligen, maar wel dat de verzoeken serieus moeten worden overwogen. Het moet dus niet alleen bij mooie woorden blijven. Zoethoudertjes hebben we genoeg gehad!

1.03    Debatcultuur in de stad versterken
Een andere manier om de bewoners van de stad betrokken te laten zijn is door het organiseren van debatavonden. Dit hoeft niet alleen te gaan over onderwerpen waar de burger direct mee te maken heeft, maar kan ook gebruikt worden om het blikveld van de burger te verbreden. Nederland staat niet echt bekend om zijn debatcultuur en wat ons betreft kan dit best wat verbeteren. Wij zullen ons daarom in de komende raadsperiode hard maken voor het versterken van de debatcultuur in Almere.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/verkiezingsprogramma/mensen-maken-de-stad/voor-de-burger-door-de-burger/