Terug naar Mensen maken de stad

Sociale voorzieningen

‘iedereen komt zijn/haar plicht na, zowel burger als overheid’

7.01    Zo sociaal mogelijk, maar niet socialer dan dat
Daarmee bedoelen we dat het eigenlijk niet sociaal is om de prikkels om te werken bij mensen weg te nemen. Ook is het niet sociaal als mensen na een periode van werkeloosheid met een gat in hun cv zitten en eigenlijk al die tijd stil zijn blijven staan. Om dit te voorkomen hebben wij het volgende bedacht:

wij willen graag dat iedereen -voor zover mogelijk- in zijn of haar eigen beroepsgroep aan het werk gaat als hij of zij werkloos is geworden. Door dit ‘maatschappelijk’ werk uit te voeren, met het behoud van uitkering, wordt voorkomen dat mensen een te grote afstand tot de arbeidsmarkt krijgen. Natuurlijk zal dit werk niet worden voorgezet zodra er weer werk is gevonden, tenzij iemand dit graag wil. Wij willen een gat in het cv zoveel mogelijk voorkomen en vinden het tevens voor de maatschappij belangrijk als er op verschillende plekken extra mensen bijkomen.  Wanneer je een bijstanduitkering ontvangt, betekent dit nog niet dat je geen bijdrage hoeft te leveren aan de maatschappij. Het spreekt voor zich dat er goed toezicht noodzakelijk is, want verdringing van banen op de arbeidsmarkt willen wij natuurlijk voorkomen.

7.02    Toezicht op schuldhulpverlening
Bij Plangroep / Obin wordt niet een ieder (goed) geholpen en de wachttijd is te lang. Wij geven hun een half jaar de tijd om orde op zaken te stellen en een ieder te helpen die hun hulp hard nodig heeft. Mochten wij merken dat er teveel mensen door Plangroep geholpen moeten worden of onnodig onder bewind worden gesteld, wij altijd op zoek kunnen gaan, naar een partij die het ook op zich kan nemen. Die uiteraard ook vergoed wordt uit de bijzondere bijstand, zonder onder bewind gesteld te hoeven worden. Wij vinden het van belang dat een ieder niet alleen geholpen moet worden, maar waar men een binding heeft met de cliënt in plaats dat men beschouwd wordt als een nummer. Tevens moet op de website van de gemeente Almere een overzicht komen van de betere bewindvoerders uit Almere, om zo malafide bewindvoerders tegen te gaan.

Tevens willen wij inzage in de bewindvoering (die doorverwezen zijn door Plangroep), mocht het toch zo zijn, dat Plangroep het zelf niet hoef of kan doen.

Verder willen we via Plangroep van alle bewindvoerders per half jaar een overzicht ontvangen of ze alles na behoren hebben aangevraagd en hoe ze met het geld van hun clientéle zijn omgegaan. Is een bewindvoerder over de schreef gegaan, dan kunnen daar sancties op volgen.

Wij vinden dat als mensen in de schulden komen, men ook de kans moeten krijgen om hier uit te komen.

Uiteraard willen we dat er betere preventie aan de voorkant gaat plaatsvinden. Dat er signalen komt vanuit de woningbouwcorporatie en de bedrijven die gas, water en elektra leveren, wanneer men een achterstand krijgt in de betalingen. Bij een vroegsignalering kun je verdere ophoping van eventuele schulden beter tegengaan. Zo wordt voorkomen dat mensen in de armoede raken of dat hun situatie verergert.

Ook willen wij dat mensen die zich aanmelden voor Plangroep, niet meer hun verhaal openbaar moeten vertellen bij het Sociaal Domein. Hiervoor kan men gebruik maken van de aparte kamers. Een ieder heeft recht op privacy.

7.03    Schuldhulpverlening; meer aandacht voor nazorg
De bedoeling is dat er spreekuren voor de schuldhulpverlening komen in de nieuwe wijkcentra. De drempel voor mensen om bij schuldhulpverlening aan te kloppen, moet omlaag. Ook moet het proces van schuldhulpverlening zo lang doorlopen worden, als nodig is. Zodra mensen uit de schulden zijn, moeten ze ook uit de schulden blijven. Het traject van nazorg vinden wij daarom zeer belangrijk. Dit kan aanzienlijk verbetert worden.

7.04    Voedselloket Almere wordt voedselbank
Voedselloket wordt voedselbank. Een ieder krijgt een doos met voedsel. Iedereen die met de wet Voedsel- en warenautoriteit te maken heeft is verplicht om voedsel wat anders weggegooid zou worden in te leveren bij de voedselbank. (er komen drie verschillende dozen: normaal, vegetarisch en halal, die de mensen zelf mogen samenstellen). Mensen mogen net zolang gebruik maken van de voedselbank, zolang ze nog in de schulden zitten. Tevens verplichten wij de supermarkten, dierenspeciaalzaken, etc. om voedsel wat nog net niet over datum is, af te staan aan de voedselbank.

7.05    Fraude hard aanpakken
Fraude moet hard worden aangepakt. Dit geldt natuurlijk vooral op het gebied van uitkeringen en belastingen, omdat het hier gemeenschapsgeld betreft. Ook op andere gebieden mag fraude absoluut niet getolereerd worden.

7.06    Zo min mogelijk zwervers
Wij willen natuurlijk dat er zo min mogelijk zwervers in Almere zijn. Zowel voor deze mensen als voor Almere is het belangrijk dat er plekken zijn waar ze terecht kunnen. En eigenlijk nog belangrijker: voorkomen is beter dan genezen. Er is best nog meer mogelijk op het vlak van preventie.

7.07    Toegankelijke stad
Almere is nog steeds niet toegankelijk genoeg voor de mindervaliden. GLP wil dat de gehele stad toegankelijk moet zijn voor een ieder.

7.08    Stadspas voor de minima
 Gezinsleden (vanaf vijf jaar) met een minimuminkomen hebben recht op een Stadspas voor o.a. de bibliotheek.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/verkiezingsprogramma/mensen-maken-de-stad/sociale-voorzieningen/