Terug naar Mensen maken de stad

Onderwijs

‘onderwijs op maat voor iedereen’

4.01    Almere is nog niet klaar voor een universiteit
Wij gaan niet inzetten op het oprichten of binnenhalen van een geaccrediteerde universiteit. Wij vinden het momenteel belangrijker dat het huidige aanbod van scholen en opleidingen klaar zijn met het invoeren van de nieuwe keuzedelen/vakken, aansluiting op de lokale markt en dat de voorzieningen voor leerlingen plus studenten voldoende zijn. Studentenhuisvesting is immers nog steeds een actueel agendapunt.

4.02    Geen zwakke scholen meer
Het niveau van onderwijs moet omhoog in onze gemeente. Dit geldt natuurlijk voor alle scholen: lagere, middelbare, mbo, hbo en universiteit. De afgelopen raadsperiode zijn een aantal scholen al in kwaliteit gestegen, maar toch krijgen veel scholen nog steeds niet het label ‘goed’. In de raadsperiode 2018-2022 moet hier extra aandacht naartoe gaan. GLP wil het niveau van onderwijs zo hoog mogelijk krijgen.

4.03    Werkloze leraren voor de klas
Een manier om leerlingen meer kansen te geven om de lesstof echt te begrijpen is door te streven naar kleinere klassen. GLP heeft een nieuwe manier gevonden om dit ideaal te bereiken. Wij willen namelijk werkloze leraren als ‘aanvullende docent’ voor de klas laten staan, natuurlijk met behoud van uitkering. Voor alle partijen zitten hier voordelen aan. De leraren krijgen op deze manier bijvoorbeeld geen gat in hun cv. Voor de leerlingen houdt het in dat een klas van 30 leerlingen (fictief gesteld) kan worden opgedeeld in twee klassen van 15. Bij de opdeling kan er worden gekeken naar de verschillende niveaus van de leerlingen. Zo kunnen de ‘zwakkere’ leerlingen de extra aandacht krijgen waar ze naar verlangen en kunnen hun prestaties toenemen. Natuurlijk zal de wethouder van onderwijs specifiek toezicht houden op de kwaliteit van dit onderwijs. Een bijkomend voordeel is dat er op deze manier geen ouders voor de klas hoeven te staan of leerlingen naar huis hoeven te worden gestuurd in geval van ziekte van de leraar.

4.04    Kennismakingsdagen organiseren
Ergens in maart/april kan er door scholen in Almere een ‘kennismakingsdag’ georganiseerd worden. Het mooiste zou het zijn als alle scholen dit gezamenlijk op één locatie doen. Hier kunnen zij zich die dag presenteren. Ook woningbouwcorporaties die studentenhuisvesting aanbieden kunnen hierbij aanwezig zijn. Tevens kunnen we er horecaondernemers bij betrekken. Voor ouders en leerlingen is het voordeel van een kennismakingsdag dat ze in een keer een goed overzicht hebben van de mogelijkheden in Almere. Het is de bedoeling dat de organisatie van de kennismakingsdag elk jaar door een andere school wordt gedaan.

4.05    Meer natuureducatie: schooltuinen
We zullen het niet verplichten, maar willen het wel erg graag stimuleren: schooltuinen bij scholen. Niet alleen is het leuk voor kinderen om ook wat praktijklessen te volgen, maar ze leren er ook veel van op het gebied van voedsel, gezondheid en natuur. Een moestuin kan bovendien een extra dimensie geven aan het biologie-onderwijs of vakken als mens&natuur.

4.06    Meer alternatieven voor de maatschappelijke stage
Enkele scholen in Almere hebben na het afschaffen van de maatschappelijke stage (die een kort leven was geschonken) een soortgelijke variant aangehouden. Dat vinden wij prachtig! De lokale gemeenschap krijgt iets van een leerling en de leerling doet ervaring op. Deze ervaring kan richting geven bij de leerling bij het kiezen van een juiste vervolgkeuze binnen het onderwijs en/of dat de leerling een gevoel meemaakt van dankbaarheid. Dat willen wij graag meer zien.

4.07    Schoolzwemmen moet terug
GLP wil het schoolzwemmen terug, onze kinderen groeien op in een waterrijke gemeente. Daarom is de veiligheid van onze kinderen heel erg belangrijk. Naast de veiligheid is er een extra bewegingsmoment tijdens schooltijd. GLP wenst hiervoor gebruik te maken van niet recreatiebaden maar uitsluitend lesbaden.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/verkiezingsprogramma/mensen-maken-de-stad/onderwijs/