Terug naar Mensen maken de stad

Ondernemen

‘werkgelegenheid vergroten’

11.01  Ondernemer weer ondernemer laten zijn
Ondernemers zijn mensen die veel tijd en geld investeren in hun bedrijf. Zij nemen risico’s en kunnen de aantrekkelijkheid van de stad vergroten met interessante ondernemingen. Bovendien kunnen ze de werkgelegenheid vergroten. Vooral in Almere is dit erg belangrijk.  Ook is het -vooral in bepaalde sectoren- erg moeilijk om werk te vinden in Almere. De files richting steden als Amsterdam in de ochtend zijn dan ook groot. Daarom moeten Almeerse ondernemers die veel moeite doen om hun ondernemingen van de grond te krijgen, meer vrijheid krijgen. Bijvoorbeeld vrijheid in de vorm van vrije openingstijden en zelf kunnen bepalen waar ze hun terras willen plaatsen. Natuurlijk moet er bij het plaatsen van de terrassen wel rekening worden gehouden met hulpdiensten. Wat betreft ons moeten ook parkeerproblemen tot het verleden behoren en moet laden en lossen voor de ondernemers makkelijker worden. Ondernemers kunnen van Almere een bruisende stad maken, als ze maar vrij worden gelaten.

11.02  Regels mogen hun doel niet voorbij gaan
Regels zijn nodig. Ze beschermen ons voor ongewenste zaken. Hier heeft GLP niets op tegen. Wel zijn we tegen ‘onnodige’ en ‘onzinnige’ regels. Daartoe willen wij graag dat alle regels voor ondernemers tegen het licht worden gehouden om te kijken of ze nog steeds zinvol zijn. Daarnaast moeten we de overgebleven regels vereenvoudigen. Zo kunnen we voorkomen dat we terechtkomen in een situatie van overbodige bureaucratie waar zelfs Kafka (schrijver die bureaucratie als hoofdthema had in één van zijn boeken) jaloers op zou zijn.

11.03  Een goed vestigingsklimaat voor ZZP en MKB
Bij een goed vestigingsklimaat hoort ook een goed vergunningenklimaat. Vergunningen dienen sneller te worden afgegeven en voor sommige zaken hoeft misschien helemaal geen vergunning te worden aangevraagd. Indien de tijd die staat voor het verlenen van een vergunning verstreken is, zonder dat de gemeente hierover duidelijk aangeeft waarom, zal deze vergunning automatisch toegekend worden.

We vinden dat het kenniscentrum voor ZZP’ers zich moet kunnen vestigen in het stadhuis bij het Ondernemersplein.

11.04  Vergroten van de toeristische sector
Alhoewel Almere zeker sprongetjes voorwaarts gemaakt heeft de afgelopen jaren, zijn we er nog lang niet. Het ontbreekt in de stad aan evenementen en recreatiemogelijkheden om toeristen te trekken. Hier wordt vanuit de politiek nog te weinig aandacht aan besteed. Elke zomer is het ‘waterplanten maaien’ weer een heikele kwestie, waar ondernemers in de recreatieve sector veel last van ondervinden. Het is tijd om met een duidelijk en haalbaar plan te komen om de recreatieve sector in Almere groot te maken en ervoor te zorgen dat ondernemers in de toeristische sector heil in een onderneming in Almere gaan zien.

11.05 Nieuwe huurafspraken maken voor winkelpanden
De gemeente Almere heeft het nieuwe stadscentrum laten bouwen om te kunnen concurreren met andere grote winkelsteden. Echter, de grootte en huurprijzen ervan zijn enigszins afschrikwekkend. Veel ondernemers proberen een locatie in één van onze winkelcentra te behouden, maar zij werken merendeels om de huur van de locatie te betalen. Bepaalde locaties in het stadshart zijn duurder dan een deel van de panden in Amsterdam. Willen wij als Almeerders een centrum dat gevuld is met meer winkels i.p.v. leegstand, dan moeten wij in gesprek om de huurprijzen te verlagen en enkele locaties te laten verbouwen, opdat kleinere ondernemers ook de straten kunnen vullen.

Een duidelijke en eerlijk bestemmingsplan helpt ook bij het verdelen van locaties in de centra.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/verkiezingsprogramma/mensen-maken-de-stad/ondernemen/