Terug naar Mensen maken de stad

Milieu & duurzaamheid

‘aandacht schenken aan de leefomgeving’
 

 

14.01  Meer duurzame ondernemers naar de stad trekken
Behalve dat we streven naar een goed vestigingsklimaat voor alle ondernemers, willen we ook duurzame en maatschappelijk verantwoorde ondernemers stimuleren om zich in Almere te vestigen. Wij kunnen bijvoorbeeld een MVO-prijs (MVO is maatschappelijk verantwoord ondernemen) uitreiken aan de duurzaamste ondernemer van de stad. Dit in navolging van de gemeente Zeist die het erg goed doet op het gebied van duurzaamheid. Ook kunnen we zorgen voor een informatiemarkt waarbij MVO-ondernemers informatie kunnen uitwisselen over ondernemen in Almere. Op die manier kan er op gemeentelijk niveau worden bijgedragen aan een betere wereld elders.

14.02  Hand in eigen boezem: duurzaam aanbesteden
Als overheid ontkom je er niet aan om de hand in eigen boezem te steken. Wij ondersteunen dan ook van harte het besluit van het vorige college om 100% duurzaam in te kopen in 2015. En het liefst gaan we nog een stapje verder door niet alleen duurzaam in te kopen, maar ook zoveel mogelijk bij MVO ondernemers.

14.03  Duurzaam bouwen stimuleren
Als Raad zijnde zullen we zelf niet bouwen in Almere, maar we kunnen wel invloed uitoefenen op dat wat er gebouwd zal worden. In nauwe samenwerking met makelaars en woningbouwcorporaties kunnen we kijken hoe er zo duurzaam mogelijk gebouwd kan worden. Hergebruik van middelen moet ook gestimuleerd worden.

14.04  Aandacht voor de leefomgeving
‘Veilig, heel en schoon’. Zo zou onze stad moeten zijn en blijven. In een schone leefomgeving neemt het gevoel van veiligheid namelijk ook toe. Linksom of rechtsom moet er als gemeente dus wel voor gezorgd worden dat de Almeerse buitenruimte er netjes uitziet. Momenteel zijn er veel klachten over de slecht onderhouden groenstroken en afval in de stad. De gemeente zal moeten kijken naar een goedkope oplossing om dit te verbeteren. Aandacht voor de leefomgeving houdt ook in dat bewoners er geen troep van mogen maken. Hier moet streng op gecontroleerd worden. De kosten die gemaakt worden, zijn voor de bewoner. We werken tenslotte volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.

14.05  Meer schone energie
We zijn voor alternatieve, schone energie. Hierbij kun je denken aan zonne-energie, wind-energie en getijdenenergie. Daarom juichen wij het toe als bewoners bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak plaatsen. Een zonatlas kan hierbij helpen. Daarop kunnen bewoners en ondernemers zien hoe groot de kans is dat hun zonnepaneel rendabel zal zijn. Wij zullen initiatieven op het gebied van alternatieve energie ondersteunen en stimuleren.

14.06  Geen vervuilde voertuigen in centrum
GLP wil geen vervuilde voertuigen meer in het centrum.Dit geldt zowel voor Personen- en bestelauto’s die op diesel rijden en voor 1 januari 2001 voor het eerst een kenteken hebben gekrege, Vrachtauto’s op diesel die niet voldoen aan de Emissienorm IV of hoger en de vervuilende tweetakt brommers. Tevens willen we bekijken om op een later tijdstip ook alle bezinevoertuigen te verbieden in het centrum.

14.07  Wat let je? Neem LED-verlichting
Wat let je? Neem LED-verlichting GLP wil dat straatverlichting en verlichting van wegen, zodra ze vervangen moeten worden, vervangen worden door LED-verlichting. Dit scheelt weer energie!

14.08  Duurzaam wonen….
Wij van GLP zien graag dat er meer duurzame huisjes worden gebouwd in Almere zoals bijv. in Oosterwold ‘Het Ecoparkhof’. (www.ecoparkhof.nl)

14.09  Vuurwerk
GLP wil een algemeen verbod op vuurwerk, dat verkocht wordt door particulieren. Wij zijn voorstander van professionele vuurwerkshows, één show in elke stadsdeel, Deze shows worden door de gemeente gefaciliteerd. Afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling dat afgestoken wordt door burgers wordt strafbaar.

14.10  Growing Green City
GLP is geen voorstander van Growing Green City. Elk groen initiatief kan ook door burgers onderling worden geregeld. We willen geen extra kostenpost van de gemeente naar de burger over het zoeken naar groene projecten. Wel zullen we deze projecten zoveel mogelijk ondersteunen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/verkiezingsprogramma/mensen-maken-de-stad/milieu-duurzaamheid/