Terug naar Mensen maken de stad

Infrastructuur en wegen

‘de stad en wegen begaanbaar houden’

10.01  Geen blauwe zones meer
Het lijkt utopisch en dat is het ook. Wij willen namelijk af van de blauwe zones net buiten de centra. Wij vinden namelijk dat de burger al genoeg betaalt om vlakbij het centrum te wonen waar de huizenprijzen doorgaans een stuk hoger zijn.

10.02  Parkeren bij het ziekenhuis moet gratis kunnen
Maar natuurlijk alleen voor mensen die echt gebruikmaken van het ziekenhuis. Door middel van een gratis uitrijkaart van het ziekenhuis kunnen mensen de parkeerplek zonder te betalen verlaten.

10.03  Weg met de parkeergarages in Almere Buiten (een deel ervan!)
Het zal niemand ontgaan zijn dat er veel parkeergelegenheid is in Almere Buiten in de vorm van parkeergarages. Helaas wordt maar een heel klein gedeelte van deze ruimte nu door auto’s benut. Er komt dus geen geld binnen om de dure garages af te betalen. Dit geldverslindende probleem kan worden opgelost door een deel van de garages om te bouwen. Er moet een andere bestemming voor deze garages worden gezocht, zoals bijvoorbeeld studentenhuisvesting, sociale huur- of starterswoningen. Dit is ons inziens de enige manier om ze nog van enig nut te laten zijn voor de stad.

10.04  Betaald parkeren goedkoper maken
Wij willen graag dat betaald parkeren 1 euro per uur gaat kosten voor de gehele stad. Deze kosten moeten achteraf betaald kunnen worden. Op die manier wordt het weer aantrekkelijker om hier te parkeren.

10.05  Aansluiting trein en bus
Het komt vaak voor dat de stadsbus in de avond wegrijdt, terwijl er net op dat moment een trein is aangekomen. Dit is zeer frustrerend voor de reizigers, zeker als ze daarna een halfuur moeten wachten. Bovendien zorgt de bestaande dienstregeling er niet voor dat mensen graag met het openbaar vervoer gaan, terwijl dit juist milieuvriendelijker is. Er zal dus overleg moeten komen om de aansluiting trein en bus en de dienstregeling zoveel mogelijk te verbeteren.

10.06  Een fietsvriendelijke stad
Een fietsvriendelijke stad begint bij een bewaakte fietsenstalling onder het station. De fietsenstalling daar is namelijk heel aantrekkelijk voor fietsendieven. Wij willen graag dat mensen weer met een gerust hart hun fiets daar kunnen achterlaten. Daarnaast zijn fietspaden belangrijk. In tijden van meer economische voorspoed moet er goed gekeken worden welke fietspaden aan vernieuwing toe zijn.

10.07  Meer fietsenstallingen
GLP vindt dat er meer fietsenstallingen mogen komen in de centra. Nu worden fietsen overal her en der maar neergezet. Tevens willen we dat als er een fiets te lang staat, dat die wordt weggehaald. (Tevens willen we ook bewaakte fietsenstallingen).

10.08  Vervoer naar Almere Zand
Wij willen Almere Zand niet alleen aantrekkelijker maken voor festivals, maar ook voor bezoekers. Dit betekent dat er zeker in het geval van festivals en evenementen zoals de Libelle Zomerweek busjes gaan rijden tussen treinstation Almere Poort en Almere Strand. Door een betere verbinding, wordt dit gebied mogelijk drukker bezocht en wordt het aantrekkelijker voor ondernemers om zich hier te vestigen en om er festiviteiten te organiseren.

10.09  Meer taxistandplaatsen
Er zouden ten minste bij alle treinstations van Almere taxistandplaatsen aanwezig moeten zijn. Dit houdt ook in dat er mogelijkheden aanwezig moeten zijn om ter plaatse een taxi te bellen. Vooral voor ouderen en mensen die moeilijk ter been zijn, is het belangrijk dat deze mogelijkheid geboden wordt. Zodra een plek een taxistandplaats is kan een taxicentrale er zelf voor kiezen om daar wel of niet te gaan staan met een of meer taxi’s. Wij zien ook graag dat verschillende taxicentrales zich vestigen in Almere. Van meer concurrente zijn wij namelijk altijd voorstanders. Meestal zal dit namelijk voordelen opleveren voor de klanten.

10.10  Bruggen moeten veilig zijn
Eén ding is zeker: bruggen in Almere moeten veilig zijn. Deze moeten allemaal gecontroleerd en eventueel gerepareerd worden, voordat er ongelukken gebeuren! Overigens, natuurlijk zullen wij ons ook bekommeren om de straten en de wegen in de stad. Deze kunnen dan wel niet op instorten staan, maar ze moeten wel toegankelijk blijven.

10.11  Elk ongeluk is er één te veel!
GLP wil ervoor zorgen dat elke verkeerssituatie wordt bekeken op zijn veiligheid en indien nodig wordt verbeterd. Tevens willen we dat de bestaande wegen worden opgeknapt.

10.12  Logisch te werk gaan is wel zo logisch!
De werkwijze van de gemeente is vaak niet te volgen. Vooral de combinatie ophogen/opnieuw bestraten en rioleringen vernieuwen schijnt voor de gemeente vaak een brug te ver te zijn. De meest logische volgorde is natuurlijk om eerst de rioleringen te vernieuwen en daarna opnieuw te bestraten. Het is ons dan ook onduidelijk waarom het nu door de gemeente vaak andersom wordt gedaan. Ook het ophogen van oude wijken gebeurt vaak laat en duurt erg lang. Het ongemak voor bewoners is hierbij groot. Zo moeilijk moet het toch niet zijn om kundige bedrijven te vinden die snel en vooral praktisch en logisch te werk gaan? Mensen met rollators en scootmobielen zijn nu vaak de klos en zitten soms weken in hun woningen te wachten tot ze weer zelfstandig kunnen reizen. Hetzelfde geldt overigens voor het sneeuwvrij maken van de straten. Ook hierbij lijkt het of de gemeente geen consistent beleid voert. Helaas zijn altijd dezelfde mensen hiervan de dupe.

10.13  Bestaande stad niet vergeten
In sommige gevallen is het zeker niet slecht om als stad te groeien. Helaas bestaat in Almere de trend om daarbij de al bestaande stad een beetje uit het oog te verliezen.  Met alle gevolgen van dien voor de bewoners. Neem als voorbeeld de oude wijken die helemaal verzakt waren. De gemeente heeft deze wijken lange tijd links laten liggen. Ook in de stadscentra is de toestand soms abominabel te noemen. GLP wil dat er aandacht voor de bestaande stad komt en blijft.

10.14 Overlast bij busbanen
Er zijn delen van busbanen in Almere die veel overlast veroorzaken bij omringende bewoners. Dit komt doordat er vrij veel verkeer tegenwoordig over de busbaan gaat. We willen daarom dat er beter gehandhaafd wordt. Dit betekent, dat er alleen maar busvervoer (die zich houden aan de wettelijke snelheid van 50 km per uur) en hulpdiensten met sirene over de busbaan mogen.

Verder willen we bekijken hoe we het geluid minder kunnen krijgen voor de omliggende woningen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/verkiezingsprogramma/mensen-maken-de-stad/infrastructuur-en-wegen/