Terug naar Mensen maken de stad

Economie

‘zuinig aan met het geld van de burger’

5.01    Een sluitende begroting
Hiermee bedoelen we dat er niet meer geld mag worden uitgegeven, dan er binnenkomt. Dit houdt dus in dat de gemeente Almere goed moet kijken waar het geld aan uitgegeven wordt.

5.02    Minder subsidie, meer sponsoring
Stichtingen en verenigingen in Almere moeten veel meer de eigen broek ophouden. Er is in de loop van de tijd in Nederland een klimaat ontstaan van handje ophouden. Volgens ons kan dit best anders. Stichtingen en verenigingen die het echt niet lukt om sponsoren te vinden, willen we nog wel helpen door het verstrekken van subsidie, maar het moet niet zo zijn dat iedere vereniging of stichting meteen bij de gemeente aanklopt en om geld vraagt. Vooral stichtingen en verenigingen met een educatief doel, zullen we hierbij niet vergeten. Natuurlijk zullen we niet direct alle subsidie stopzetten. Dit zal gefaseerd moeten gebeuren. Ook willen we de geldstromen naar stichtingen en verenigingen in het algemeen makkelijker maken. Dit is zowel voor ons als voor de stichtingen en verenigingen een stuk makkelijker en overzichtelijker.

5.03    Monopolies tot een minimum beperken
Er zijn redenen genoeg om tegen een monopolie te zijn. De belangrijkste is echter deze: de klant heeft geen keus en de prijs wordt bepaald door slechts één producent. Dit is een ongewenste situatie, want de prijs kan op deze manier erg hoog worden. Concurrentie zorgt vaak voor een betere prijs. Hier kan de consument weer van profiteren. Om die reden zullen wij monopolies binnen onze stadsgrenzen zoveel mogelijk tegengaan en vermijden.

Een voorbeeld hiervan is de NUON met stadsverwarming. Zij zijn enige aanbieder en dat leidt tot hogere prijzen en minder klantgerichtheid.

5.04    Er staat een pot met goud aan het eind van de regenboog
En die pot heet ‘algemene middelen’. Deze pot maakt het erg moeilijk voor de burger om inzicht te krijgen in de bestedingen van de gemeente. Daarom stellen wij voor om de pot algemene middelen af te schaffen en de inkomsten en uitgaven van de gemeente overzichtelijk te maken voor iedereen.

5.05    Stoppen of omvormen van de EDBA
Het Economic Development Board Almere heeft zijn kansen en financiële middelen gehad, maar het heeft te weinig opgeleverd. De 100.000 banen in 2030 lijkt vooralsnog een droom, als wij het huidige aantal erbij zouden pakken. De huidige vorm van het EDBA brengt te weinig op, qua werkgelegenheid of het opleveren van inkomsten.

Een andere vorm zou kunnen zijn dat ondernemerschap gepromoot en gefaciliteerd word bij lokale opleidingen. Denk daarbij aan o.a. wedstrijden op het Aeres waarbij één of enkele uitvindingen een startkapitaal ontvangen met de voorwaarde om het in Almere op te zetten. Dit kunnen o.a. projecten waar de woningbouw of lokale waterschappen baat bij hebben. Kortom, overweegbare opties genoeg.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/verkiezingsprogramma/mensen-maken-de-stad/economie/