Terug naar Mensen maken de stad

Dier en natuur

‘dieren het respect geven dat ze verdienen’

15.01  Wijken zo groen mogelijk houden
Almeerders houden van hun stad. Het groene karakter van Almere speelt hierbij een belangrijke rol. Wij willen dat dit zoveel mogelijk behouden blijft. Door onze nieuwe aanpak met de wijkcentra, zullen bewoners eerder op de hoogte zijn van eventuele bouwplannen in hun wijk. Hierna kunnen zij vergaderen met politici en hun bezwaren tegen het verdwijnen van groen in hun wijk kenbaar maken. Het is onze bedoeling dat het groen in de al bestaande wijken zoveel mogelijk behouden blijft. Er zijn immers nog genoeg plekken om te bouwen aan de randen van Almere. Ook voor de randen geldt echter dat bossen zoveel mogelijk met rust gelaten moeten worden. Daartoe willen wij in de komende raadsperiode een langetermijnvisie ontwikkelen. Hierbij staat het halen van de natuur naar de stad centraal. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat in elke wijk voldoende groen aanwezig is.

Ook is er de afgelopen vier jaar al genoeg bomen gekapt! Wij willen er voor zorg dragen dat de wijken weer hun groene karakter terug krijgen!

15.02  Hondenbelasting terug naar de hond/eigenaar
De hondenbelasting verdwijnt op dit moment grotendeels in de pot algemene middelen. Hier is deze belasting natuurlijk niet voor bedoeld. Eigenlijk zou hij alleen gebruikt moeten worden voor het schoonhouden van hondenuitlaatplaatsen. Deze uitlaatplekken moeten middels duidelijke borden herkenbaar zijn voor eigenaren en de poep moet hier door de gemeente geruimd worden. Op andere plekken, kunnen en moeten eigenaren dit zelf doen. Tevens kan de hondenbelasting gebruikt worden voor het creëren van meer speelplekken voor honden. Dit houdt in dat de hondenbelasting dan ook omlaag kan.

15.03  De bij die hoort erbij
Net als de wesp trouwens. Beide dieren zijn van groot belang voor onze voedselproductie. De laatste jaren hebben bijenpopulaties in Nederland het zwaar. Hier zijn een aantal oorzaken van. De voornaamste oorzaak is het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen. Gelukkig kunnen we -op gemeentelijk niveau- redelijk veel doen op dit gebied. GLP stelt voor om in Almere veel meer borders aan te leggen met bijvriendelijke bloemen en planten. Dit past ook in het plaatje  Ook kunnen we in samenwerking met imkers speciale bijenkasten plaatsen om de populaties te helpen. Daarnaast willen wij, bijvoorbeeld via de gemeentesite, bewoners inlichten over het nut van de bij. Zij kunnen dan zelf de keuze maken om in hun tuin meer bloeiende planten te plaatsen.

15.04  Vogelvides plaatsen op gebouwen en woningen
Ook de huismus is in aantal sterk afgenomen de laatste jaren. Om deze afname een halt toe te roepen, moeten we de nadelige gevolgen van het bouwbesluit van 1992 teniet doen. Dit kan door een vogelvide (nestkastje) onder de dakpannen te plaatsen. Met een vogelvide is het voor de huismus veel makkelijker om een nest en dus jongen te krijgen. Het is vooral belangrijk om deze vogelvides bij nieuwbouw direct aan de brengen. Op die manier heeft de huismus misschien nog een kans.

15.05  Een dier is geen ding
Keer op keer hoor je weer dat mensen die dieren mishandelen veel te kort en ‘zacht’ gestraft worden. Logisch natuurlijk als je nagaat dat een dier voor onze wet slechts een ding is. Dit komt goed tot uiting in het beleid rondom zwerfdieren. Deze moeten -evenals gevonden voorwerpen- twee weken ‘bewaard’ worden in de opvang. Wanneer de eigenaar na twee weken niet op zoek is gegaan naar het dier, kan er naar een nieuwe eigenaar worden gezocht. Helaas gaat het hier om landelijke wetgeving. Toch kunnen we zeker wel iets doen aan dierenmishandeling in onze gemeente. Voorkomen is immers veel beter dan genezen. De Groen Liberale Partij wil dat hulporganisaties die te maken hebben met huiselijk geweld, ook weten hoe ze dierenmishandeling kunnen herkennen. Zij zijn immers diegenen die een kijkje nemen achter de voordeur. Zij kunnen op die manier meer voor mishandelde dieren betekenen dan anderen.

15.06  Aandacht voor ALLE dieren
Honden en katten krijgen meestal de meeste aandacht. Wij vinden dat er ook aandacht moet zijn voor vogels, knaagdieren, egels en andere dieren. Deze dieren worden geregeld gewond aangetroffen, ook door toedoen van de mens. Vogels worden bijvoorbeeld vaak aangetroffen met een vishaak in hun bek. Ook deze dieren moeten dan de juiste zorg krijgen. Deze zorg kunnen ze krijgen in speciale dierenopvangcentra die zich richten op dat dier. Sommige opvangcentra kunnen zich prima redden zonder subsidie. Hier zijn wij uiteraard erg blij mee. Andere opvangcentra hebben misschien wel een bijdrage nodig en die moeten zij dan kunnen ontvangen van de gemeente.

15.07  Een dierenwelzijnsnota moet er komen
De komende raadsperiode moet er een dierenwelzijnsnota komen. Tevens willen wij dat Almere voor het eerst in de geschiedenis van de stad het onderwerp dierenwelzijn in een portefeuille van een wethouder zal onderbrengen. Wij hopen dat door het gebruik van deze twee beleidsinstrumenten het dierenwelzijn van alle dieren in de stad zal toenemen.

15.08  Goedkoop huisdier chippen voor minima
Wij zijn geen voorstanders van het verplicht chippen van dieren, maar willen het wel stimuleren. Net als in Amsterdam hopen wij op een samenwerkingsverband met dierenwelzijnsorganisaties, waardoor ook mensen met een kleine portemonnee goedkoop hun huisdier kunnen laten chippen. Veel ondernemingen spelen hier al op in.

15.09  Zwerfkatten laten zwerven?
Als het aan ons ligt, dan blijven -echt- verwilderde katten op de plek waar ze gevonden zijn. Voor veel verwilderde katten is een leven in het dierenasiel of huis nu eenmaal niet de beste optie. Deze katten zijn zo verwilderd, dat ze niet meer aan mensen of andere huisdieren kunnen wennen. Het is wel belangrijk om er zorg voor te dragen dat er niet nog meer zwerfkatten bijkomen. Verschillende organisaties in Almere houden zich hiermee bezig. GLP vindt dat zij dit werk moeten voortzetten en wil dat zoveel mogelijk zwerfkatten die in de natuur verblijven, gecastreerd en gesteriliseerd worden.

15.10  Hulphonden niet de toegang ontzeggen
Men mag hulphonden en geleidehonden niet de toegang ontzeggen in publieke gebouwen. Ook hoeft er voor hen geen hondenbelasting betaald te worden.

15.11  Kwaliteit kinderboerderijen waarborgen
GLP vindt het belangrijk dat kinderboerderijen voldoen aan alle wet- en regelgeving. Een keurmerk is een goed middel om aan te tonen dat hieraan voldaan wordt. Wij willen graag dat alle kinderboerderijen in Almere zo snel mogelijk dit keurmerk krijgen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/verkiezingsprogramma/mensen-maken-de-stad/dier-en-natuur/