Terug naar Mensen maken de stad

Democratie en openheid van bestuur


‘streven naar een transparant stadsbestuur’

6.01    Alles binnen handbereik in de wijk
Om de veiligheid, leefbaarheid en de sociale cohesie te verbeteren in Almere, willen wij gaan werken met wijkcentra in alle buurten van Almere. De huidige buurtcentra in de verschillende wijken kunnen hiervoor gebruikt worden. De wijkcentra zullen vaak open zijn en voor iedereen toegankelijk.

Er zijn allerlei zaken die hier plaats kunnen vinden:

 1. De wijkagent kan hier spreekuren houden.
 2. Er kan een jeugdhonk komen met jeugdwerkers. Zij kunnen zorgen voor ontspanning voor de jongeren en bovendien jongeren op weg helpen die moeite hebben om een baan te vinden.
 3. Een bejaardensoos zodat ouderen ongestoord een kaartje kunnen leggen.
 4. Medewerkers van schuldhulpverlening kunnen hier plaatsnemen en spreekuren houden.
 5. Woningbouwcorporaties en de gebiedsmanager kunnen hier spreekuren houden.
 6. Het kan een broedplaats worden voor bewonersinitiatieven.
 7. Bewoners kunnen er voor een klein bedrag ontbijten en dineren.
 8. Er kan een afdeling van het werkplein komen. Tevens kunnen zij hier vacatures ophangen.
 9. Faciliteren van initiatieven die de gezondheid bevorderen en om de Nederlandse taal te leren.
 10. Bewoners kunnen bestemmingsplannen hier inzien en eventueel petities tekenen.
 11. Er kan eventueel een kinderdagverblijf komen voor kinderen van minima.

6.02    Weg met de politieke markt (of eigenlijk de carrousel)!
Een tijd geleden heeft Almere de politieke markt ingevoerd om de burger meer bij de politiek te betrekken. Dit model verving het oude model dat nog steeds in andere gemeenten gebruikt wordt met commissies en raadsvergaderingen. GLP vindt de politieke markt ondemocratisch. Het presidium heeft teveel macht, na een handtekeningenactie mag de burger hopen dat hij antwoord krijgt op zijn vragen en de verantwoordelijke wethouder zit daar niet altijd bij. De burger mag eigenlijk alleen luisteren en geen vragen stellen. Ook is al vaak gebleken dat bewoners niet weten wat er in hun eigen wijk gaat gebeuren op het gebied van bebouwing. De bestemmingsplannen kunnen wel worden ingezien, maar vaak komt men daar veel te laat achter. Dit kan best anders!

GLP komt daarom met een drastische verbetering ten opzichte van de huidige politieke markt. Wij willen dat het volgende gaat veranderen:

 1. De Raad zal niet meer elke donderdag vergaderen, maar nog slechts een keer per twee weken.
 2. Naast de algemene Raadsvergadering zullen de raadsleden verdeeld worden over 4 verschillende commissies. Deze commissies zijn vergelijkbaar met de commissies in de rest van Nederland. (Een voorbeeld van een commissie is die van ‘leefomgeving’)
 3. Voordat de Algemene Raadsvergadering in de Raadzaal zal plaatsvinden, zullen er eerst vergaderingen plaatsvinden per kerngebied. Almere bestaat uit de volgende kerngebieden: Haven, Hout (om organisatorische redenen zal Hout bij Haven worden gevoegd), Stad, Buiten, Poort en Pampus (om organisatorische redenen zal Pampus bij Stad gevoegd worden). Hier zal allereerst de betreffende commissie bij aanwezig zijn. Tevens kunnen bewoners die met de kwestie te maken hebben een of twee personen uitkiezen die namens hen mee mogen praten met de raadsleden. Zij krijgen dus niet een paar minuten om hun verhaaltje te doen, zoals nu vaak het geval is, maar zij mogen de hele commissievergadering meediscussiëren. De uiteindelijke besluitvorming vind later plaats in de Raadzaal.
 4. Na elke commissievergadering is er tijd voor insprekers. Iedereen moet zich van tevoren aanmelden bij de griffier of in het wijkcentrum en krijgt dan 3 minuten om een onderwerp onder de aandacht te brengen. Wanneer het een nieuw onderwerp betreft, zullen er twee raadsleden worden aangewezen die zich met dit onderwerp gaan bezighouden.

Door deze manier van werken zullen wij ervoor zorgen dat bewoners gehoord  worden en mee kunnen praten over kwesties die hen aangaan.

6.03    De burger mag weten waar zijn geld aan besteed wordt
Wij streven naar volledige openbaarheid van financiën van de gemeente. Volgens ons hebben de burgers daar recht op, omdat het per slot van rekening om hun geld gaat.

6.04    Alle wethouders en ambtenaren komen uit Almere
Tevens vinden wij dat wethouders en ambtenaren die in Almere komen werken, op korte termijn ook in Almere moeten komen wonen. Niet alleen zal dit de kosten omlaag brengen, maar het zal ook de betrokkenheid bij de stad vergroten. Wethouders en ambtenaren die in de stad zelf wonen, weten veel beter wat er speelt in de stad en tegen welke problemen bewoners aanlopen.

6.05    Wij gaan Utrecht achterna…
Want wij willen ook een gekozen burgemeester in Almere. De eerste gekozen burgemeester zal daarna de periode tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen volmaken. Dat betekent dus ook een korter termijn voor een burgemeester. Vanaf 2022 willen wij dat de burgemeester tegelijkertijd met de rest van de raadsleden gekozen worden. Iedereen mag overigens solliciteren naar de post van burgemeester. Dat gebeurde afgelopen ‘sollicitatieronde’ niet. Wij willen graag dat een ieder een eerlijke kans krijgt! Tevens is GLP een groot voorstander voor een bindend en een raadgevend referendum.

6.06    Minder fractie-assistenten
Iedere partij heeft op dit moment twee fractie-assistenten. Wij vinden dat dat gerust kan met één.

6.07    Snijden in eigen vlees (letterlijk en figuurlijk)
We zullen zelfs nog meer in eigen vlees gaan snijden. Het eten voorafgaand aan de Raad en de borrel achteraf zijn een doorn in het oog. De reden hiervan is dat de kosten ervan te hoog zijn. Sterker nog, het is geld van burgers dat uitgegeven word. Wij willen dat raadsleden gewoon voor het eten en drinken in het Stadhuis gaan betalen. Hier is de raadsvergoeding zeer geschikt voor. Ook snoepreisjes naar verre oorden behoren als het aan GLP ligt tot het verleden.

6.08    Gemeente maakt duidelijke afspraken
De gemeente moet een sterk opdrachtgeverschap geven. Dit houdt in dat er duidelijke keuzen moeten worden gemaakt op het gebied van wensen en verlangens. Hieruit moeten prioriteiten gekozen worden. Daarna moet de gemeente moeite doen om deze wensen in vervulling te doen gaan. Hierbij moet worden uitgegaan van een realistisch budget en duidelijke afspraken, ook wat betreft de prestaties. De burger moet op de hoogte worden gehouden van de gang van zaken.

6.09    Een toegankelijke overheid
De overheid moet altijd goed bereikbaar zijn. Het is uit den boze dat mensen van het bekende kastje naar de muur worden gestuurd. De medewerkers van de gemeente en andere ‘gemeentelijke’ instellingen moeten hen netjes te woord staan. De burgers zijn immers wat betreft voorzieningen van hen afhankelijk. Verder zijn we niet echt blij dat de loketten in het Stadhuis verdwenen zijn. Persoonlijk contact met de burger is altijd een pré.

Naast persoonlijk contact met een medewerker van de gemeente, moet het contact an sich sneller en beter gaan met het gemeentelijke telefoonnummer. Niet alleen via de welbekende opties met een keuzemenu om vervolgens afgewimpeld worden.

6.10    Minder overheid
Wij willen minder beleidsambtenaren in het gemeentelijk apparaat. Zo kunnen ze sneller te werk gaan en kost het minder.

6.11    Stoppen met onbetrouwbare partners
Almere werkt met partners, waarvan sommige gemeentes al afscheid van hebben genomen. De mensen willen dat de politiek betrouwbaar is, dus mag de politiek dat ook verwachten van de partners waar ze mee samenwerken. Partners die zeggen wat ze doen en duidelijk laten zien waar ze voor staan.  En waar duidelijk is afspraak is afspraak .

Bij een woningbouwcorporatie mag je verwachten op leefbaarheid en een onderhoudende woning. We hebben duidelijk gemerkt dat woningstichting GoedeStede zich daar niet aan houdt. Liever gezegd, als we daar nu niets tegen ondernemen, hebben we straks dezelfde achterstandswijken als in Amsterdam. Ze onderhouden de woningen niet of van tijdelijke aard, zijn telefonisch slecht bereikbaar en tevens zeer klantontvriendelijk tegenover de huurder die klaagt.

Mensen die hulpmiddelen nodig hebben zijn op dit moment afhankelijk van Welzorg. Deze organisatie heeft sinds kort een slechte naam landelijk, omdat men geen maatwerk levert. De client te lang laat wachten of zelfs helemaal niet op komt dagen. Dit gebeurt als men langs de kant staat met pech met de scootmobiel of als men een reparatie thuis nodig heeft. Dit ligt meestal niet aan de monteur, maar aan de verbinding tussen de telefoniste en de monteur. Ook is Welzorg slecht telefonisch te bereiken. Ook willen we daarom van Welzorg af. Mensen die hulpmiddelen nodig hebben, zijn afhankelijk hiervan.

Als laatste hebben we Salders nog. Deze vervoert mindervalide, en mensen met een WMO. Ze laten mensen te lang wachten, zijn telefonisch slecht te bereiken en luisteren slecht naar de wensen van de clientéle.

Wij willen ervoor zorgen dat deze organisaties omgewisseld worden door betrouwbare partners. Bij Welzorg willen we dat de nieuwe partner zoveel mogelijk monteurs overneemt en bij GoedeStede willen we in zee gaan met een partner die wel degelijke sociale huurwoningen gaat bouwen. Wij schrappen GoedeStede uit Woningnet en ze krijgen geen nieuwe aanbestedingen. GoedeStede krijgt van ons een jaar, om de woningen met gebreken op te lossen. Lukt dat niet, dan krijgen de mensen die nog huren bij GoedeStede van ons compensatie om van woningbouwcorporatie te veranderen. In ieder geval wil GLP meer toezicht houden op de verschillende partners waar de gemeente mee te maken heeft.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/verkiezingsprogramma/mensen-maken-de-stad/democratie-en-openheid-van-bestuur/