Terug naar Mensen maken de stad

De Floriade

De Floriade als alleen de permanente, duurzame woonwijk is een goed initiatief. De reden hiervan is dat wij ons grote zorgen maken over het gekozen tijdstip en het geld wat het totaal gaat kosten. We weten niet zeker of de Floriade ons überhaupt geld zal opleveren. Gezien andere Floriades is het waarschijnlijker dat het ons geld gaat kosten. Om dit in tijden van gemeentelijke bezuinigingen en tekorten van je eigen burgers te vragen, gaat ons eigenlijk te ver. Als wij nu nog de Floriade kunnen stoppen, dan willen wij dat bereiken. Wij zijn voor het bouwen van een woonwijk op een andere plek, maar niet voor het prestigeproject waar menig ondernemer en burger voor moet wijken.

Verder ondersteunen wij wel het voorstel om van Almere zelf een Floriade te maken. Het verduurzamen en meer natuurlijk groen in de woonwijken. Omgeving en bedrijven toekomstbestendig te krijgen. Enkele (concrete) voorstellen heeft u al in het programma kunnen lezen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/verkiezingsprogramma/mensen-maken-de-stad/de-floriade/