Terug naar Verkiezingsprogramma

Mensen maken de stad

uwstemteltMeedenken, meepraten, meedoen

Wij van GLP willen graag Uw mening over bepaalde zaken waar de politiek in Almere mee te maken heeft, dus ook U. Uw stem telt! Om een verkiezingsprogramma te maken voor Almere, dus ook voor alle burgers van Almere, is het van belang dat de burger kan mee praten over hoe hun stad eruit moet komen te zien.

Vul daarom het onderstaand formulier in en wij laten Uw stem mee tellen in ons verkiezingsprogramma. U kunt extra bij de toelichting neerzetten hoe u het liever wilt of waarom u deze mening heeft. Deze toelichting is niet verplicht om in te vullen.

Wij danken u alvast voor het invullen van het formulier.

Denk met ons mee – Doe met ons mee

metenvoorelkaar

Formulier

Uw naam (verplicht)

Uw email adres (verplicht)

Uw leeftijd (verplicht)

In welke stadsdeel woont u (verplicht)

01. Volgt u de politiek in Almere (verplicht)
JaAf en toeNee

Toelichting

02. Ziet u liever de Politieke Markt in een andere vorm (verplicht)
JaNeeGeen mening

Toelichting

03. Hoe gaat Almere om met duurzaamheid (verplicht)
GoedSlechtGeen mening

Toelichting

04. Hoe gaat Almere om met de natuur (verplicht)
GoedSlechtGeen mening

Toelichting

05. Vindt u Almere milieubewust (verplicht)
JaNeeGeen mening

Toelichting

06. Hoe gaat Almere om met dierenwelzijn (verplicht)
GoedSlechtGeen mening

Toelichting

07. Hoe denkt u over de Floriade en Themapark Poort (verplicht)
GoedSlechtGeen mening

Toelichting

08. Vindt u dat er genoeg ontspanning (zoals bijv. evenementen), recreatie, cultuur en sport aanwezig is (verplicht)
GenoegTe weinigGeen mening

Toelichting

09. Hoe gaat Almere om met sociale zaken (verplicht)
GoedSlechtGeen mening

Toelichting

10. Hoe gaat Almere om met de zorg in het algemeen (bijv. WMO, ouderen, etc.) (verplicht)
GoedSlechtGeen mening

Toelichting

11. Doet de gemeente genoeg tegen armoedebestrijding (verplicht)
JaNeeGeen mening

Toelichting

12. Hoe vindt u het onderwijs in Almere (verplicht)
GoedSlechtGeen mening

Toelichting

13. Is er genoeg ruimte om te ondernemen in Almere (zowel voor MKB als voor ZZP) (verplicht)
GoedSlechtGeen mening

Toelichting

14. Is er genoeg aanbod qua winkels in Almere (verplicht)
JaNeeGeen mening

Toelichting

15. Wat vindt u van het parkeerbeleid in Almere (verplicht)
GoedSlechtGeen mening

Toelichting

16. Wat is uw mening over de schaalsprong (verplicht)
GoedSlechtGeen mening

Toelichting

17. Wat is uw mening over de gemeentelijke belastingen (verplicht)
Te duurTe goedkoopGeen mening

Toelichting

18. Betrekt de politiek de burger van Almere bij besluitvormingen (verplicht)
JaNeeGeen mening

Toelichting

19. Ziet u af en toe wel iemand van de gemeenteraad bij u in de buurt (verplicht)
JaNeeGeen mening

Toelichting

20. Als ik de gemeente bel dan word ik (verplicht)
Goed geholpenSlecht geholpenGeen mening

Toelichting

21. Hoe vindt u het woonbeleid van Almere (verplicht)
GoedSlechtGeen mening

Toelichting

22. Vindt u dat er genoeg sociale huurwoningen zijn in Almere (verplicht)
JaNeeGeen mening

Toelichting

23. Vindt u dat er veel leegstand is in Almere (verplicht)
JaNeeGeen mening

Toelichting

24. Voelt u zich veilig in Almere (verplicht)
JaNeeGeen mening

Toelichting

25. Is er genoeg politie in Almere (verplicht)
JaNeeGeen mening

Toelichting

26. De politie behandeld mijn aangifte (verplicht)
GoedSlechtGeen mening

Toelichting

27. Almere doet genoeg aan diversiteit (verplicht)
JaNeeGeen mening

Toelichting

28. Hoe vindt u het openbaar vervoer (verplicht)
GoedSlechtGeen mening

Toelichting

29. Hoe vindt u de wegen, bruggen en fietspaden in Almere (verplicht)
GoedSlechtGeen mening

Toelichting

30. Sinds 1 januari 2015 gaat Almere over de jeugdzorg. Hoe gaat Almere daarmee om (verplicht)
GoedSlechtGeen mening

Toelichting

31. Heeft u de laatste keer op een partij gestemd bij de gemeenteraadsverkiezingen (verplicht)
JaNee

Toelichting

Wat u verder nog aan ons kwijt wilt

 

glplijn

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/verkiezingsprogramma/mensen-maken-de-stad/

Voor de burger, door de burger

‘de afstand tussen burger en politiek verkleinen’           1.01    Het stadhuis is een werkplek Het stadhuis is een mooie werkplek, maar niet meer dan dat. In principe is de werkplek van alle raadsleden namelijk de hele stad. Daarom zullen wij stimuleren dat raadsleden meer de wijken ingaan om met bewoners te …

Veiligheid

‘de stad een veilige haven maken voor iedereen’ 2.01    Meer handhavers op straat Sinds de Politiewet 2012 hebben we geen lokale politie meer, maar een nationale. Hierdoor is het een en ander veranderd. De burgemeester mag binnen deze nieuwe structuur bepalen hoeveel politieagenten er komen te werken in een stad. Aangezien de Groen Liberale partij …

Zorg

‘zorg kan efficiënter en klantgerichter’ 3.01    Goede zorg is van iedereen! Net als veiligheid is zorg een onderwerp waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. Iedereen wordt op een zekere dag oud of -helaas- ziek. Als je daarbij bedenkt dat onze gezondheid minstens even belangrijk is voor ons welbevinden als een veilige leefomgeving, …

Onderwijs

‘onderwijs op maat voor iedereen’ 4.01    Almere is nog niet klaar voor een universiteit Wij gaan niet inzetten op het oprichten of binnenhalen van een geaccrediteerde universiteit. Wij vinden het momenteel belangrijker dat het huidige aanbod van scholen en opleidingen klaar zijn met het invoeren van de nieuwe keuzedelen/vakken, aansluiting op de lokale markt en …

Economie

‘zuinig aan met het geld van de burger’ 5.01    Een sluitende begroting Hiermee bedoelen we dat er niet meer geld mag worden uitgegeven, dan er binnenkomt. Dit houdt dus in dat de gemeente Almere goed moet kijken waar het geld aan uitgegeven wordt. 5.02    Minder subsidie, meer sponsoring Stichtingen en verenigingen in Almere moeten veel …

Democratie en openheid van bestuur

‘streven naar een transparant stadsbestuur’ 6.01    Alles binnen handbereik in de wijk Om de veiligheid, leefbaarheid en de sociale cohesie te verbeteren in Almere, willen wij gaan werken met wijkcentra in alle buurten van Almere. De huidige buurtcentra in de verschillende wijken kunnen hiervoor gebruikt worden. De wijkcentra zullen vaak open zijn en voor iedereen …

Sociale voorzieningen

‘iedereen komt zijn/haar plicht na, zowel burger als overheid’ 7.01    Zo sociaal mogelijk, maar niet socialer dan dat Daarmee bedoelen we dat het eigenlijk niet sociaal is om de prikkels om te werken bij mensen weg te nemen. Ook is het niet sociaal als mensen na een periode van werkeloosheid met een gat in hun …

Vrijwilligerswerk

‘vrijwilligerswerk zoveel mogelijk stimuleren’ 8.01    Vrijwilligerswerk is belangrijk Meedoen in de maatschappij houdt niet op bij werken alleen. Er zijn ontzettend veel leuke en nuttige vrijwilligersbanen die nog vervuld moeten worden in Almere. Met dit vrijwilligerswerk kan een gigantische bijdrage worden geleverd aan de maatschappij en aan de leefbaarheid van de stad. Bepaalde organisaties kunnen …

Wonen

‘een passende woning voor elke bewoner’   9.01 Sociale rechtvaardigheid en ruimtelijke diversiteit Sociaal kunnen we de woningmarkt in Almere zeker niet noemen. Al jaren wordt er een beleid gevoerd met te weinig aandacht voor sociale huurwoningen. Gevolg is dat de wachtlijsten te lang zijn. Hierdoor worden starters (jongeren) haast verplicht om een woning te …

Infrastructuur en wegen

‘de stad en wegen begaanbaar houden’ 10.01  Geen blauwe zones meer Het lijkt utopisch en dat is het ook. Wij willen namelijk af van de blauwe zones net buiten de centra. Wij vinden namelijk dat de burger al genoeg betaalt om vlakbij het centrum te wonen waar de huizenprijzen doorgaans een stuk hoger zijn. 10.02  …

Ondernemen

‘werkgelegenheid vergroten’ 11.01  Ondernemer weer ondernemer laten zijn Ondernemers zijn mensen die veel tijd en geld investeren in hun bedrijf. Zij nemen risico’s en kunnen de aantrekkelijkheid van de stad vergroten met interessante ondernemingen. Bovendien kunnen ze de werkgelegenheid vergroten. Vooral in Almere is dit erg belangrijk.  Ook is het -vooral in bepaalde sectoren- erg …

Kunst, cultuur, recreatie en sport

‘jong en oud moeten zich kunnen vermaken in de stad’ 12.01  Het Beatrixpark omvormen tot ‘Vondelpark’ Er kan zoveel meer met deze stad. Almere heeft een mooi park vlakbij de stad, namelijk het Beatrixpark. Dit park kan volgens ons veel intensiever gebruikt worden voor recreatieve doeleinden. Wij willen dat het een echt stadspark wordt, waar …

Integratie en diversiteit

‘streven naar een leefbare stad’ 13.01  Elke vorm van discriminatie wijzen wij af Ieder persoon moet gewaardeerd worden om zijn/haar kwaliteiten en niet om wat hij of zij is. Zowel positieve als negatieve discriminatie wijzen wij af! 13.02  Roze Zaterdag in Almere GLP wil zich hard maken voor een Roze Zaterdag in Almere. Het is …

Milieu & duurzaamheid

‘aandacht schenken aan de leefomgeving’     14.01  Meer duurzame ondernemers naar de stad trekken Behalve dat we streven naar een goed vestigingsklimaat voor alle ondernemers, willen we ook duurzame en maatschappelijk verantwoorde ondernemers stimuleren om zich in Almere te vestigen. Wij kunnen bijvoorbeeld een MVO-prijs (MVO is maatschappelijk verantwoord ondernemen) uitreiken aan de duurzaamste …

Dier en natuur

‘dieren het respect geven dat ze verdienen’ 15.01  Wijken zo groen mogelijk houden Almeerders houden van hun stad. Het groene karakter van Almere speelt hierbij een belangrijke rol. Wij willen dat dit zoveel mogelijk behouden blijft. Door onze nieuwe aanpak met de wijkcentra, zullen bewoners eerder op de hoogte zijn van eventuele bouwplannen in hun …

Schaalsprong van Almere

We kunnen er niet omheen: de schaalsprong van Almere. Wij zijn er niet op tegen, mits er niet teveel gebouwd gaat worden op plekken waar nu bossen en natuur zijn. En natuurlijk vinden wij ook dat de voorzieningen voor bewoners in Almere mee moeten groeien met het inwoneraantal. Tevens moet  het traject Almere-Amsterdam aanzienlijk verbetert …

De superprovincie

We zijn tegen de provincie, omdat we tegen de bestuurslaag ‘provinciale staten’ in het algemeen zijn. We willen graag dat de taken van de provincies overgeheveld worden naar de gemeenten en de Tweede Kamer. Verschillende voorbeelden bestaan in Nederland waar dergelijke alternatieven werken, zoals het ‘Drechtsteden-model’

De Floriade

De Floriade als alleen de permanente, duurzame woonwijk is een goed initiatief. De reden hiervan is dat wij ons grote zorgen maken over het gekozen tijdstip en het geld wat het totaal gaat kosten. We weten niet zeker of de Floriade ons überhaupt geld zal opleveren. Gezien andere Floriades is het waarschijnlijker dat het ons …

Samenwerken met bedrijven en burgers

Lokale bedrijven en burgers moeten zoveel mogelijk betrokken worden bij het hele traject. Laten we de kans grijpen om het echt gezamenlijk met de Almeerders te doen. Daarbij moeten we vooral scholen zoals het Groenhorst College en de CAH niet vergeten. Zij zijn tenslotte gespecialiseerd in groen. Ook is het een mooie stimulans voor hoveniersbedrijven …

Tot slot

We sluiten geen enkele partij uit om mee samen te werken GLP noemt zichzelf niet voor niets een burger partij. GLP is van mening, dat je de keuze na de verkiezingen moet respecteren van alle burgers van Almere. GLP wil samenwerken met de partijen waarvan de doelstellingen overeenkomen en daar een akkoord mee sluiten. Alle …