Terug naar Nieuws

Uw invloed

Buiten het feit dat u ons als GLP kunt inschakelen:

Zelfredzaamheid is voor veel inwoners van Almere een illusie. Veel van onze stadsgenoten vinden het lastig om het juiste ”loket” te vinden waar ze terecht kunnen met hun problemen of raken verdwaald in het alsmaar uitdijende woud van regelgeving en administratie. De versnippering van begeleiding enerzijds en de hoge verwachtingen van de ”mondige en participerende burger ” anderzijds, leidt er toe dat veel van onze inwoners door de bomen het bos niet meer zien.

Heeft u een idee over hoe het anders en misschien beter kan, laat het ons dan weten via ons ideeënbus.

kunt u uiteraard zelf ook actie ondernemen.

Invloed op de raad

Als inwoner van Almere kunt u op verschillende manieren invloed uitoefenen op de gemeenteraad. Wij hebben alle mogelijkheden voor u op een rijtje gezet.

Inspreken op de Politieke Markt

U kunt uw mening vertellen over onderwerpen die op de agenda van de politieke markt staan. Zo laat u de raadsleden weten hoe u denkt over wat er speelt in de stad. Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht?

U kunt uw mening vertellen over onderwerpen die op de agenda van de politieke markt staan. Zo laat u de raadsleden weten hoe u denkt over wat er speelt in de stad. Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht? Neem dan contact op met de raadsgriffie via raadsgriffie@almere.nl of 036 – 539 9995.

Spelregels
  • Meld u van te voren aan. Dit kan tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering.
  • Inspreken kan alleen als het onderwerp voor de eerste keer op de agenda staat. Als een onderwerp weer terug komt (vervolg) dan kunt u niet meer inspreken.
  • U krijgt maximaal vijf minuten het woord.
  • De voorzitter geeft u het woord, bepaalt de volgorde van de sprekers en kan in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.
  • Schrijf op wat u gaat zeggen, dan weet u zeker dat u tijdens het spreken niets vergeet.
Aanmelden

Wanneer u wilt inspreken meldt u dit bij de raadsgriffie via 036-539 99 95 of raadsgriffie@almere.nl. Geef daarbij altijd uw naam, adres en telefoonnummer, het onderwerp waarover u het woord wil voeren en namens wie of wat u spreekt. De door u uitgesproken tekst wil de griffie graag digitaal of op papier. Dit wordt dan bij de besluitenlijst van het onderwerp gevoegd op het raadsinformatiesysteem (RIS)

Onderwerp agenderen

Er zijn twee manieren om iets op de agenda van de raad te krijgen: een burgeractiviteit en een burgerinitiatief. Bij een burgeractiviteit bespreekt de raad het onderwerp alleen. Bij een burgerinitiatief neemt de raad daadwerkelijk een besluit.

Burgeractiviteit

U kunt een onderwerp op de agenda van de raad plaatsen. De raadsleden bespreken uw onderwerp dan tijdens de Politieke Markt. Dit heet een burgeractiviteit. Hiervoor heeft u 50 handtekeningen nodig van mede-Almeerders die uw onderwerp ook belangrijk vinden.

Burgerinitiatief

Heeft u een goed idee voor de stad? En weet u tenminste 150 medestanders te vinden? Dan kan u de raad vragen een besluit te nemen over uw voorstel. Dit heet een burgerinitiatief. Een burgerinitiatief kan bijvoorbeeld gaan over de bouw van een jeugdhonk of het plaatsen van verkeersdrempels in uw buurt of het organiseren van een jaarlijks wijkfeest.

Aan het indienen van een burgerinitiatief zijn wel spelregels verbonden. Omdat het nogal nauw komt met de spelregels, verzoeken wij u om voordat u met het burgerinitiatief aan de slag gaat eerst contact op te nemen met de raadsgriffie voor advies. Dit om teleurstellingen te voorkomen.

Raadspanel

Het raadspanel van Almere is een online burgerpanel van ongeveer 2000 inwoners. Zij krijgen af en toe een vraag over de stad of een actueel onderwerp waar de raad een besluit over moet nemen. Ook u kunt zich aanmelden voor het raadspanel van de gemeenteraad.

Wij willen raad!

De gemeenteraad wil dat inwoners zich vaker uit kunnen spreken over zaken die in Almere op de politieke agenda staan. Niet één keer in de vier jaar naar de stembus, maar regelmatig het beantwoorden van vragen over de stad.

De uitkomsten kan de raad als advies meenemen in de besluitvorming over het onderwerp. Let wel, het is geen wetenschappelijk onderzoek, het is een meningspeiling.

E-petitie

Een petitie is een verzoek van een groep mensen aan de gemeente. De eisen voor een petitie zijn niet zo streng als voor een burgerinitiatief. Een petitie moet op een geloofwaardige manier aangeven dat er steun is voor de eis van aanwijsbare burgers. Via de website petities.nl kunt u makkelijk een petitie starten of ondertekenen.

Brief aan de raad

Iedereen kan een brief sturen aan de gemeenteraad. Brieven aan de raad zijn openbaar en staan op internet in het raadsinformatiesysteem.

De gemeenteraad van Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

  • Is er iets niet in orde in de openbare ruimte? U kunt online een melding maken, of via Twitter (@almere) of Facebook Gemeentealmere.
  • Wilt u een klacht indienen? Dit kan met het klachtenformulier.
  • Wilt u snel een een vraag stellen? Stuur dan een WhatsApp-bericht naar 06 30 56 38 42. Het is niet mogelijk naar dit nummer te bellen of een sms te sturen. WhatsApp is bereikbaar van maandag tot vrijdag 09.00 – 16.00 uur.
  • U kunt ook via de chat een vraag stellen. In tegenstelling tot WhatsApp, kunnen we via de chat wel persoonlijke vragen beantwoorden. Start een gesprek via het gespreksballonnetje rechts onderin de pagina. We streven er naar om u binnen een half uur antwoord te geven. We behandelen chat berichten tijdens kantooruren, van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur.
  • Heeft u een andere vraag of opmerking? Vul dan het contactformulier in.

Onrecht in Almere? / Interessante links

Gemeentelijke Ombudsman – Ook kunt u de Ombudsman inschakelen als het te lang duurt voordat de gemeente op uw klacht beslist. De Ombudsman neemt uw klacht alleen in behandeling als u eerst een klacht heeft ingediend bij de gemeente Almere. Pas als u er samen met de gemeente niet uitkomt, kan de Ombudsman uw klacht behandelen. Nationale Ombudsman
Verbeter de buurt
Kern met Pit – Heb jij een idee voor je buurt ?
BuitenBeter – Snel en makkelijk melden met je Smartphone. Werkt in Heel Nederland!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/nieuws/uw-invloed/