GLP stemmers bedankt!

Wij van GLP wil de Almeerse kiezer die gestemd heeft op GLP van harte bedanken voor het vertrouwen, de steun en uw stem die u ons hebt gegeven. Helaas was dit niet voldoende om in de raad terecht te komen. We hebben er met een fijn team, hard voor gewerkt, maar het heeft niet zo mogen zijn. Toch willen we u in de komende vier jaar laten zien, dat uw stem niet voor niets is geweest en dat we over vier jaar wederom uw steun en vertrouwen kunnen en mogen krijgen. Wij blijven werken aan een mooier Almere.

Lage opkomst
Het opkomstpercentage in Almere lag op 44,7%. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, vier jaar geleden, was dat 48,6%.  We konden ook merken, dat de partijen die tegen de Floriade zijn verloren hebben. Door deze lage opkomst heeft de landelijke partijen gewonnen ten koste van de lokale partijen. We begrijpen niet waarom de opkomst zo laag was, terwijl er zoveel speelt in Almere. Ach je moet maar zo denken, de meerderheid is beslist door de minderheid.

Wij gaan uiteraard door
We blijven zeker kansen zien om over vier jaar in de raad terecht te komen. We gaan burgeractivititeiten en -initiatieven indienen. Verder kan men ons blijven melden als de gemeente iets doet, wat niet door de beugel kan. U kunt ons daarom rustig als ‘de oppositie’ beschouwen! We zullen de nieuwe gemeenteraad nauwlettend in de gaten houden, dat zijn we in ieder geval verplicht aan onze stemmers. We willen zeker zichtbaar zijn en blijven voor iedere Almeerder.

We feliciteren de VVD, PvdA en de nieuwkomer Partij voor de Dieren voor de overwinning die ze hebben behaald.

De kloof tussen politiek en burger
Door deze uitslag zien we dat er niets tot weinig zal veranderen in Almere. De kloof tussen burger en politiek zal als gevolg hiervan wederom groter worden en het geloof in de participatiesamenleving zal verder worden ondermijnd. Uiteindelijk zal ook de politiek echter inzien dat de huidige opzet niet werkt en hervormingen nodig zijn. Ook al doet het pijn. Pas dan kan de kloof tussen burgen en politiek worden geheeld. Misschien worden de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 dan wél een succes!

Thema’s
Onderwerpen als veiligheid, groenonderhoud en onderhoud van de wijken werden door de bewoners het meest genoemd volgens ons. De Partij voor de Dieren hebben geprofiteerd door alle misstanden bij de Oostvaardersplassen. De taken liggen bij de Provinciale Staten, maar blijkbaar gaf bij de Almeerse burger dit toch de doorslag om op deze partij te stemmen.

Denk mee, praat mee, doe mee
Wij gaan uiteraard door. We willen over vier jaar nog beter en sterker voor de dag komen en zo wel in de raad terecht te komen. Hier hebben we u bij nodig! Het kan bestuurlijk zijn, maar ook personen die zich nu al willen opgeven voor de volgende gemeenteraadsverkiezing. Lijkt het u wat, geef u dan op via almere@groenliberalepartij.nl
Iedereen is bij ons welkom!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/glp-stemmers-bedankt/

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.