GLP is wel ontevreden over dienstverlening Salders

Reactie GLP op Taxi Salders gaat regels strikter hanteren

Tot onze verbazing kregen we het bericht door dat de gemeente Almere tevreden is over de dienstverlening bij Salders.
Er bestaat namelijk al een lange tijd dat men de rit vergoed kan krijgen via de zorgverzekeraar of de WMO. De mensen die de rit vergoed kunnen krijgen via de zorgverzekeraar, moet via de zorgverzekering geregeld worden, door middel van een een machtiging. Salders moet er gewoon voor zorgen dat mensen een machtiging krijgen, als hun vervoer onder de zorgverzekeringswet valt.
Er kan dus gewoon gewerkt worden met een en dezelfde taxi en met dezelfde regels. Alleen komt het geld via de WMO of van de zorgverzekering, maar daar hoeft de klant eigenlijk niets van te merken. Het enige wat voor de klant telt is dat hij van A naar B wordt gebracht.

En… daar beginnen nu de problemen bij Salders;

GLP ondervindt zelf dat Salders vaak te laat is bij het ophalen van mensen die aangewezen zijn bij Salders. Het komt zelfs voor dat ze helemaal niet op komen dagen. Ook komt het te vaak voor, dat men een taxi besteld met een scootmobiel en dat er dan geen busje komt,  maar een gewone taxi. Die mensen moeten vaak dan weer uren wachten tot er vervanging geregeld is.  Mensen bellen ons dan  op met de vraag kunnen jullie hier niet iets tegen doen.
Volgens ons ligt het probleem ook niet bij de taxichauffeurs zelf, maar aan de lijntjes tussen Salders en de chauffeurs.

Dit was bij de gemeente bekend 
Als we zelf nog even verder terug gaan over de problemen met Salders, stuitten we al gauw op Gemeente: te veel klachten over gehandicaptenvervoer.
Twee jaar geleden was het al bij de gemeente bekend, dat Salders niet voldoet aan waar de gemeente hun de aanbesteding liet doen voor de zorg taxi. Mensen die dus aangewezen zijn om met een taxi te worden vervoerd van deur tot deur. Wij vinden het schandalig dat men nu rond de tafel gaat en dat de gemeente zegt van ‘alles is nog binnen de norm’. Welke norm? Om mensen zomaar in de kou te laten staan? Om mensen gewoonweg niet op te halen? Als je een dienstverlening aanbiedt aan de gemeente en zeker als het gaat over personenvervoer voor mensen waar dit de enige mogelijkheid is om binnen de gemeente vervoerd te worden, en daardoor aangewezen zijn op een zorg taxi, dan moet je juist daar heel zorgvuldig mee om gaan. Fouten maken is menselijk, maar dit komt gewoon te vaak voor. Wij vinden daarom dat je niet meer kunt spreken van een fout. Ook worden mensen niet juist behandeld aan de telefoon. Als de taxi al te laat is, laat men dan op z’n minst zeggen hoe laat die taxi er dan wel is. Niet van, ja er is een taxi uitgevallen, er kwam een extra rit tussendoor en meer van dit soort smoesjes, daar heeft de klant totaal niets aan. Die persoon heeft een taxi besteld en hij behoort ook daar te zijn, een kwartier eerder of een kwartier later, maar geen uur of uren later dan de afgesproken tijd. Het komt dus zelfs voor dat ze helemaal niet op komt dagen. Dit vinden wij niet kunnen.
Verder worden rolstoelen vaak niet eens vast gezet, terwijl dit wel moet. Roken van chauffeurs in de bus, terwijl er cliënten inzitten en als er dan al een klacht ingediend word door iemand bij Salders, krijgen de mensen een grote mond terug, waardoor de mensen die veelal al niet zo mondig zijn, niet meer durven te bellen.
Het wordt echt eens tijd dat de gemeente zijn ogen opent.

GLP lijn werkt
Mensen die te lang op een taxi van Salders staan te wachten bellen vaak ons (Tel. 036 841 36 99). Wij bellen dan zelf met Salders en vragen om uitleg. Wij krijgen dan ook vaak te horen van, ja er is een taxi uitgevallen of er kwam een rit tussendoor. Dit kan gewoonweg niet. Wij geven dan gewoon als antwoord, als u niet binnen een kwartier bij die meneer of mevrouw bent, dan staan wij er ook, maar dan wel met de pers erbij. Tja en dan komen ze wel snel. Het kan dus blijkbaar wel. Alleen hadden we het liever gezien dat het ook zonder onze bemoeienis goed ging.

GLP ziet (zoals ook omschreven in ons verkiezingsprogramma van 2018) geen andere mogelijkheid dan dat de aanbesteding naar een andere partij gaat.

Ook juichen we het idee van de PvdA wel toe om met twee aanbieders te werken. Laat het dan wel twee aanbieders zijn die tenminste wel doen wat ze behoren te doen, namelijk mensen vervoeren van A naar B en op tijd. Dus als het aan GLP ligt zonder Salders! Teveel gepraat en er is  te weinig gedaan door Salders zelf. De problemen blijven en dat is juist wat er veranderd moet worden!

Ook klachten
Mocht u ook klachten ondervinden of hebben over Salders, laat het ons dan vooral weten. Wij zullen er dan alles aan doen, dat de taxi er toch nog voor u komt. Uiteraard zal uw klacht serieus worden behandeld.

Wij vinden echt dat het zo niet langer kan. Dit moet echt veranderen!

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/glp-is-wel-ontevreden-over-dienstverlening-salders/

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.