De Politieke Markt van Almere is aan vernieuwing toe

Sinds 2004 bestaat de Politieke Markt in Almere. De bedenker van deze nieuwe vergaderopzet voor de gemeenteraad is griffier Jan Dirk Pruim. Hij heeft zeker moeite gedaan om het Stadhuis aantrekkelijker te maken voor de burgers. Het introduceren van de Politieke Markt heeft zeker voor meer publiciteit gezorgd, want er is door de Almeerse pers genoeg over geschreven. De bedoelingen waren goed. Toch vindt de politieke partij GLP dat de Politieke Markt nu na elf jaar aan vernieuwing toe is. In de huidige situatie krijgt de burger te weinig ruimte om mee te praten.

GLP vindt dat dit anders kan en anders moet. De onrust moet afnemen. Elke keer als er bouwplannen zijn in een bepaald gedeelte van Almere, staat gelijk de hele wijk op zijn kop. Maandenlang wordt er vergaderd, gepraat, gedemonstreerd en worden er trips ondernomen naar het Stadhuis. Het resultaat van alle inspanningen van de bewoners is vaak bedroevend. Meestal verandert er namelijk niets. En wat nog erger is: vaak hebben zij over de bouwplannen vrijwel niet mee mogen praten. Ja, ze mogen een zienswijze indienen en deze komen toelichten. De rest van de tijd zitten ze als toeschouwers bij de vergadering, terwijl het over hun wijk, hun strookje groen, hun straat en hun leven gaat.

gebiedscommissiealmere

Wat moet er anders? Volgens GLP zijn er wat aanpassingen nodig om de onrust weg te nemen. Er moeten commissievergaderingen komen, waarin per stadsdeel zaken besproken worden. Bij deze commissievergaderingen kunnen burgers die gekozen zijn door hun buurtgenoten of door het bewonersplatform (een of twee per onderwerp) de hele commissievergadering over het onderwerp meepraten. (Voorbeeld: in het geval van de Wierden, zouden er twee bewoners uit deze wijk zijn gekozen door mede-bewoners om mee te praten.) Alleen op die manier wordt er echt naar de bewoners geluisterd en hebben zij een stem. Bewoners hebben vaak goede ideeën, omdat zij de wijk goed kennen. Bovendien kunnen ze op deze manier hun bezwaren kenbaar maken. Daarna bepalen de raadsleden zelf wat zij met de verworven kennis doen. De echte besluitvorming vindt namelijk nog steeds plaats in de raadszaal. Op die manier blijft het democratisch.

Een andere manier om burgers meer inspraak te geven is door ze spreektijd te geven. Burgers kunnen van tevoren opgeven dat ze over een bepaald onderwerp willen spreken. Ze krijgen hier aan het einde van de commissievergadering de tijd voor. In drie minuten mogen ze hun punt naar voren brengen. Mocht het een onbekend onderwerp betreffen, dan worden er twee raadsleden aangewezen die ermee aan de slag gaan. Is het onderwerp al bekend bij de raadsleden, dan kunnen de burgers hierover in ieder geval hun mening geven. Op die manier weten de raadsleden beter wat er speelt in de stad en is het voor burgers aantrekkelijker om naar het Stadhuis te komen.

Artikel overgenomen van groenliberalepartij.nl – 30 maart 2015

glplijn

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/de-politieke-markt-van-almere-is-aan-vernieuwing-toe/

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.