Contact

Bestuur

Heeft u vragen over de partij GLP of iets anders aangaande Almere,
neem dan contact op met:

Tel. 036 841 36 99 (Algemeen nummer)
E-mail:
almere@groenliberalepartij.nl
E-mail: voorzitteralmere@groenliberalepartij.nl (Als u het bestuur wilt mailen)


Pers en publieksvoorlichting

Richt u zich voor pers- en publieksvoorlichting of andere zaken aangaande voorlichting tot:

Tel. 06 219 95 401 (Persvoorlichter Mark Wiggers)
(Dit kan elke maandag t/m woensdag) Tevens bereikbaar via
E-mail: almere@groenliberalepartij.nl

Facebook: www.facebook.com/glpalmere
Twitter: twitter.com/GLP_Almere

Contactformulier

Bezoekadres

GLP (Google Maps)
Tonijnstraat 14
1317 NC Almere

Vragen?

+31621995401

almere_header

GLP is een burger partij die staat voor een veiliger, gezonder en duurzamer Almere. Dit alles gezien vanuit het perspectief van de burger. De burger is namelijk niet in dienst van Het Stadhuis, maar Het Stadhuis is er ten dienste van de burger.


gemalmere

 

 

 

Partij

Wij gaan voor goede oplossingen voor allerlei problemen die spelen in de Almeerse  samenleving. De beste oplossing is daarbij leidend en niet of het voortkomt uit een links of een rechts standpunt. De oplossing moet gedragen worden door de Almeerders en passen bij Almeerse samenleving en niet te vergeten passen bij de portemonnee.

De laatste jaren is, mede door een aantal collegepartijen, een enorm pakket aan ambities op elkaar gestapeld. Indien al deze plannen worden uitgevoerd, betekent dit dat men totaal niet meer luistert naar de burger. Veel beloven, maar niets doen. Burger tijdens verkiezingstijd veel beloven, maar wanneer ze de zetels hebben, dan doen ze ineens waar ze zelf zin in hebben. Zover mag het echter niet komen! De burger moet vertrouwen hebben in de politiek en de politiek behoort de burger bij zaken te betrekken. Ook is men meer en meer bezig met de schaalsprong. Almere groeit, maar laten ze vooral de bestaande stad niet vergeten. Meer en meer leegstand in o.a. de winkelstraten. De stad moet levendig zijn, een stad waar je trots op bent. Er moet wat te beleven zijn voor jong en oud.

Almere bestaat uit een verzameling van mensen die elk op eigen wijze een bijdrage kunnen en moeten leveren aan onze samenleving. Een samenleving waarin echte problemen ook echt worden opgelost. Waarin je als burger vertrouwen in je stadsbestuur hebt en andersom. Waarin misstanden worden aangepakt en er gehandhaafd wordt in plaats van gedoogd. Met een stadsbestuur dat uitblinkt in daadkracht, lef en gericht op verbeteringen van het leefklimaat. Niet met wethouders die graag een standbeeld voor zichzelf willen oprichten, maar die het boegbeeld zijn van een verbeterde Almeerse samenleving en die zuinig zijn op het geld van ons allemaal.

De Almeerse burger bestaat niet, we zijn allemaal individuen met eigen kwaliteiten, problemen en capaciteiten. Maar het is wel zo dat elke Almeerder zelf een bijdrage kan en moet leveren aan zijn of haar stad. Alle inwoners zijn er bij gebaat als mensen energiek meedoen aan de Almeerse samenleving en dat verwachten we dan ook van iedereen die daartoe in staat is, ook van de jongere generatie. Men kan op steun rekenen als dat nodig is maar wie zich onttrekt aan zijn/haar verantwoordelijkheid voor een gezonde samenleving kan en mag niet verwachten dat anderen wel voor hem of haar zorgen.

Bestuur afd. Almere

Voorzitter: Robert van den Eijk
Email: voorzitteralmere@groenliberalepartij.nl

Secretaris:
Dennis Voortman
Email: secretariaat@groenliberalepartij.nl
Tel.     036 841 36 99

Penningmeester:
Kazem Dehghani

Politiek analist:
Mark Wiggers

Doe mee!

Praat mee en denk mee over Almere. GLP kan niet zonder achterban. Word ook lid en steun ons actief door mee te praten, te denken en te doen.

KontaktPostadres

GLP
Tonijnstraat 14
1317 NC Almere

Telefonisch contact

036 841 36 99

Mail contact

almere@groenliberalepartij.nl

prikbordBestuursvergadering bijwonen?

Wilt u een keer onze bestuursvergadering bijwonen, dan kan dat. Wij vergaderen over het algemeen op een maandagavond. De vergadering begint altijd om 20.00 uur. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze agenda

GLP is een open partij. Wij willen graag de burger erbij te betrekken met alles wat we doen en van plan zijn. Ook als u ondernemer bent of als u een stichting of een vereniging hebt of er lid van bent, dan bent u uiteraard ook van harte welkom!

Op deze vergadering kunt u bijvoorbeeld vertellen wat u bezwaren of klachten zijn ten aanzien van het gemeentebeleid of mocht u ideeën hebben,  dan horen we dat uiteraard graag. Uiteraard kunt u ook aangeven dat u een persoonlijk gesprek met ons wilt. Ook als u interesse heeft in GLP, dan bent u van harte welkom op een van onze vergaderingen.

Mail ons op almere@groenliberalepartij.nl of bel ons even 036 841 36 99

GLP infolijn

infolijnIedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur telefonisch contact opnemen met de Helpende Hand van GLP (tel: 036 841 36 99 of almere@groenliberalepartij.nl).

De medewerkers van GLP infolijn zijn vrijwilligers. Wij helpen mensen om op te komen voor hun belangen. Komen veel mensen met eenzelfde probleem langs, dan proberen we dit onderwerp op de politieke agenda te krijgen.

Wilt u ons liever schrijven, dan kan dat uiteraard ook.

Stuur dan uw brief aan:

GLP
Tonijnstraat 14
1317 NC Almere

GLP meldpunt

Zelfredzaamheid is voor veel inwoners van Almere een illusie. Veel van onze stadsgenoten vinden het lastig om het juiste ”loket” te vinden waar ze terecht kunnen met hun problemen of raken verdwaald in het alsmaar uitdijende woud van regelgeving en administratie. De versnippering van begeleiding enerzijds en de hoge verwachtingen van de ”mondige en participerende burger ” anderzijds, leidt er toe dat veel van onze inwoners door de bomen het bos niet meer zien.

Vragen? Zorgen ? Loopt u vast ?

Wilt u een gids in het woud van maatschappelijke organisaties?
Zoekt u een luisterend oor en iemand die met u meedenkt?
Wij weten de weg binnen de woningcorporatie, het energiebedrijf en de gemeente.
Doe er uw voordeel mee.
Wij zoeken met u de juiste weg en ondersteunt u bij het oplossen van uw probleem.
U blijft de baas over uw eigen leven.

Om u goed van dienst te kunnen zijn kan het handig zijn om brieven of andere schriftelijke stukken mee te nemen of digitaal aan ons te versturen. We kunnen dan tijdens het gesprek bepalen welke wegen u kunt bewandelen om uw vraag of probleem op te lossen. Als u het prettig vindt kunt u ook iemand meenemen naar onze afspraak die we per telefoon of mail met u hebben gemaakt.

Onze hulp is gratis! 
Aan de hulp die wij u bieden zijn geen kosten verbonden. Ook hoeft u geen lid te zijn van GLP. Wij helpen iedereen.

Spelregels:

  • Iedereen kan gebruik maken van het meldpunt
  • De hulp  is gratis
  • U hoeft geen lid van GLP te zijn
  • Wij verwijzen u door naar instanties die u kunnen helpen
  • U blijft zelf verantwoordelijk voor de kwestie die u aandraagt
  • Er worden geen dossiers gevormd maar we hebben wel informatie nodig
  • Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld
  • Voor onze hulp, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard

Hier kunt u misstanden melden aan de partij, door middel van onderstaand e-mailadres:
meldpunt@groenliberalepartij.nl
Klik hier om het formulier in te vullen.

huisbezoekWijk / huisbezoeken

Het bestuur wil de partij toegankelijk maken, bewoners betrekken bij de politieke besluitvorming door middel van wijkbezoeken, huisbezoeken, thema-avonden.

Het bestuur  van GLP zal wijkbezoeken en huisbezoeken verrichten in de wijken van Almere. Wilt u zelf een wijkbezoek of een huisbezoek aanvragen, mail dan naar almere@groenliberalepartij.nl. Wij maken dan graag met u een afspraak.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/contact/