Terug naar Bestuur

Vrijwilligers gezocht

Wij zijn ons er constant van bewust, dat wij er zijn voor de burgers en daarom dienstbaar moeten zijn en blijven aan alle inwoners van Almere. Het besturen van een stad gebeurt immers door haar inwoners en is voor haar inwoners, bedrijven en instellingen. Inwoners hebben uiteenlopende wensen ten aanzien van hun bestuur van hun gemeente.

Een permanente terugkoppeling van informatie van de inwoners naar de bestuurders is dan ook noodzakelijk. Om te komen tot zorgvuldige en weloverwogen besluitvorming willen wij graag weten wat u wilt voor uw gemeente. Door met elkaar in gesprek te blijven, proberen we te komen tot helder en betrouwbaar beleid. Ook krijgt u volop de gelegenheid om ons te blijven voorzien van informatie. Aan u dan ook de vraag, wilt u de komende verkiezingen slechts een proteststem uitbrengen? Of wilt u echt iets bereiken door mee te denken, mee te praten en mee te doen? Het besturen van Almere is een uitdaging en een grote verantwoordelijkheid. Wij nemen graag die verantwoordelijkheid, voor u en samen met u!

Voelt u zich niet veilig, mist u wat in uw wijk,  denkt u dat het anders kan…praat dan met ons. Wij zien het ook als onze taak om samen met de burgers tot een oplossing te komen. Neem contact op met almere@groenliberalepartij.nl en wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Altijd actief

GLP is een partij die zich onderscheidt van anderen. Wij zijn niet alleen in de verkiezingsperiode actief, maar altijd. Wij zijn denkers én doeners. Een lokale GLP-afdeling draait volledig op vrijwilligers, die er samen hard aan werken om hun woonplaats leefbaarder, liberaler en socialer te maken. In Almere kunnen wij ook altijd wat extra handen gebruiken. Heeft u ook hart voor Almere? Meldt u dan aan als vrijwilliger van GLP. U heeft weinig tijd? Geen probleem. Met een 1,5 uur per week zijn we al geholpen. Geeft u zich daarom vandaag nog op als vrijwilliger.

De rol van de burger

Een permanente terugkoppeling van informatie van de inwoners naar de bestuurders is dan ook noodzakelijk. Om te komen tot zorgvuldige en weloverwogen besluitvorming wil GLP graag weten wat u wilt voor uw gemeente. Door met elkaar in gesprek te blijven proberen we te komen tot helder en betrouwbaar beleid. Ook krijgt u volop de gelegenheid om ons te blijven voorzien van informatie. Aan u dan ook de vraag, wilt u de komende verkiezingen slechts een proteststem uitbrengen? Of wilt u echt iets bereiken door mee te denken, mee te praten en mee te doen? Het besturen van Almere is een uitdaging en een grote verantwoordelijkheid. Wij nemen graag die verantwoordelijkheid, voor u en samen met u!

Kwaliteit van het leven van onze inwoners staat voorop.
Wij willen onze tijd steken in het uitvoeren van de bestaande plannen en slechts de uitdrukkelijk noodzakelijke nieuwe plannen ontwikkelen. De kwaliteit van onze samenleving in Almere staat dan ook centraal
in ons verkiezingsprogramma. En belangrijk, deze kwaliteit moet betaalbaar zijn en blijven en overgedragen
kunnen worden aan volgende generaties.

Duidelijk, open en betrouwbaar

De ontwikkeling van onze samenleving is dynamisch. Ons verkiezingsprogramma zal visierijk en interactief zijn.
Samen met u willen we de stappen blijven bepalen die nodig zijn om de leefbaarheid van Almere te
versterken. Om uw vertrouwen te versterken zullen wij met regelmaat onze werkzaamheden aan u terugkoppelen. Onze afspraken staan voorop, maar wij zetten ons verkiezingsprogramma niet op slot. Op ieder moment moeten we, samen met u, kunnen bijsturen om in te kunnen spelen op de uitdagingen van de toekomst.

Lokale kennis benutten

Van een lokale partij mag en kun je lokale kennis verwachten. Dat geldt zeker voor onze partij.  We merken echter dat we een toenemende behoefte hebben aan plaatsgenoten met een extra “bite”. Extra lokale kennis bijvoorbeeld  t.a.v. de middenstand; het toerisme; financien. Met deze medebewoners wil GLP graag in contact komen. Kunt u onze kennis uitbreiden en/of aanvullen, meldt u zich dan s.v.p. aan via ons contactformulier op deze website, of bel onze secretariaat. Kent u zo iemand? wijs hem/haar dan op dit stukje.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een waarheid als een koe! Maar wij praten wel over de toekomst van onze gemeente en wij praten ook regelmatig met jongeren. Veel liever willen wij samen met jongeren praten over hun en onze toekomst. Wij roepen jullie dan ook op, om samen met ons dit werk voor de toekomst van onze gemeente verder vorm te geven. Je vraagt je misschien af, hoor ik ook bij die groep? Onze doelgroep zijn jongeren uit de gemeente tussen 16 en 27 jaar. Nieuwsgierig? Enthousiast? Kijk dan even bij Jong Liberaal, of neem contact op via het contactformulier

Ook plaatsgenoten, die zich aangetrokken voelen tot besturen roepen we nadrukkelijk op om ons te helpen. U bent politiek betrokken en u wilt zich verder ontwikkelen op het bestuurlijke vlak? Of omgekeerd: u hebt bestuurlijke ervaring en die wilt u gebruiken om u binnen een politiek bestuur verder te ontwikkelen? Meldt u zich dan aan, misschien zijn ook wel op zoek naar u?

Thema’s

GLP is een partij, die staat voor lokale betrokkenheid met een duidelijk groene kleur.

Haar lokale betrokkenheid vindt zijn oorsprong in een initiatief van burgers in onze gemeente, die niet tevreden waren met “de politiek”. Zij vonden de tijd rijp voor verandering. In plaats van een lokale overheid, die wel sprak over en tegen burgers, moest er gesproken worden met burgers. Kortom, in plaats van het oude werd het tijd voor vernieuwing. Op deze wijze kreeg de partij haar naam de landelijke lokale partij.

Zorg voor de natuur in de breedst mogelijke betekenis is daarnaast kenmerkend voor GLP. Zorg voor natuurbescherming en -behoud is tekenend voor haar politieke handelen. Een zorg, die zich ook uit in vele en brede contacten met organisaties, die een zelfde doel nastreven. GLP, dan wel leden van GLPl, staat aan de basis van veel initiatieven op het “groene en blauwe terrein”.

GLP is:

  • duurzaam: optimaal evenwicht tussen mens en milieu; zonder uitputting van bronnen
  • sociaal: zorg voor de (financieel ) zwakkeren
  • samenwerkingsgericht: samen kunnen we meer en beter
  • veerkrachtig: de samenleving ondersteunen in haar eigen kracht

Van ‘mager, maar gezond’ naar ‘degelijk en duurzaam’!

Het politieke en bestuurlijke roer moet om

U moet weer kunnen lachen om uw loonstrookje.

U werkt om te leven en niet om belasting te betalen!
Je bent geen ondernemer om fulltime formulieren in te vullen.
Denk positief en doe MEE!

Vind u ook dat:

De politiek niet naar de burgers luistert?
De ambtelijke organisatie veel te veel macht heeft?
U teveel belasting betaalt en er te weinig voor terug krijgt?
De bureaucratie veel te ver is doorgeslagen?
We veel te veel regeltjes en wetjes hebben?
De politie meer bevoegdheden moet hebben om op te treden?
De zorg beter georganiseerd en verbeterd moet worden?
Wij veel te veel worden betutteld?

Als u dat vindt doe dan met ons mee!

 

Vrijwilligers; spil van onze club!

vrijwilligers1Daarvoor zijn helpende handen nodig!

Helpende handen binnen onze club?

Het leuke van onze club is dat het alle kanten op kan;
wilt u zich op een manier vrijwillig actief maken om GLP op de kaart te zetten in Almere? Wilt u meewerken aan een Almere voor het groen liberale geluid, waar participatie hoog in het vaandel stelt, handhaven centraal stelt, evenals de mens met zijn of haar individuele ondersteuningsvragen?

Wilt u meewerken aan visie en beleid dat mogelijk tot in de Raad en ook daarna tot veranderingen in uw stad zouden kunnen leiden?

Heeft u andere wensen die u zou willen uitvoeren?

Of het nu gaat om typewerk, communicatie, websitebeheer, financiën; waar uw kracht en wensen liggen, hebben wij ongetwijfeld de mogelijkheden!

Wees Groen Liberaal en meld u aan!

Het bestuur van GLP Almere heeft U nodig!

Secretariaat GLP Almere

Tonijnstraat 14
1317 NC Almere
Telefoon: 036 841 36 99
E-mail: almere@groenliberalepartij.nl

Aanmeldingsformulier

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe dus mee met GLP. Of het nu als bestuurder is, als actievoerder of als actieve vrijwilliger. Geef bij het onderstaand aanmeldingsformulier aan waar uw interesses naar uitgaan.
Samen maken we het verschil!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/bestuur/vrijwilligers-gezocht/