Terug naar Bestuur

Kandidaten 2022-2026

GLP kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 – 2022 net een paar 100 stemmen te kort om in de raad plaats te mogen nemen. Wij gaan ons nu sterk maken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor 2022. Daar hebben we jou bij nodig! Durf jij het aan?

Ons verkiezingsprogramma voor 2022 zal in het teken staan van campagne-slogan  “Durven”.

Wil jij je nu al kandidaat stellen voor die periode en ons meehelpen aan een mooier Almere, meld je dan nu aan.

Vergeet niet je telefoonnummer erbij te zetten, zodat we jou persoonlijker kunnen benaderen.
Je krijgt uiteraard van ons zo snel mogelijk een uitnodiging.

 • Ambitieus klimaatbeleid
 • Groene energie, duurzame wijken, fiets & OV
 • Aanjagen en faciliteren duurzame initiatieven
 • Naar de top duurzaamste gemeentes
 • Recreatief en educatief gebruik van bos & groen
 • Zo min mogelijk bouwen in openbaar groen
 • Direct ruimte voor groen en dieren in nieuwe wijken
 • Natuurlijk spelen voor kinderen
 • Invloed op je eigen omgeving
 • Zo vroeg mogelijk inwoners en organisaties betrekken
 • Samen de schouder eronder
 • Ruimte voor verschillende woonwensen
 • Sport, spel en cultuur toegankelijk voor iedereen
 • Behoud van evenementen, die onze stad kleur geeft
 • Creativiteit bij de invulling van lege winkelpanden
 • ….


 

De lokale partij GLP staat voor een veilig Almere waar je prettig kan wonen, waar een ieder de zorg krijgt die men verdiend, goed onderwijs en waar een ieder de kans krijgt en waar ondernemers de ruimte krijgen. Uiteraard staan we ook voor een diervriendelijk, duurzaam, groen, schoon en natuurlijk Almere!
We proberen zo laagdrempelig mogelijk te werken met een verfrissend, vernieuwd, helder en duidelijker kijk op zaken.  Niet doorschuiven, maar aanpakken! Wij zijn voor het behoud van onze Nederlandse cultuur. Tevens zijn wij de enige burgerpartij van Almere. Grote betrokkenheid van de inwoners bij hun stad is belangrijk. Een zo laagdrempelig mogelijk contact vanuit de gemeente met haar inwoners en ondernemers helpt daarbij. Bureaucratie en moeilijke procedures moeten vereenvoudigd of afgeschaft worden. En wel al vanaf het begin. Niet geconfronteerd te worden met wisselende behandelaars die de zaak niet kennen, maar direct contact met een vast team dat weet waar het over gaat, dat van meet af en aan betrokken is. Dat zou een hele verbetering zijn. Ook directer contact tussen de lokale politiek en burgers en ondernemers is wenselijk, bijvoorbeeld in een terugkerend wijkcontact.
GLP wil zo laagdrempelig mogelijk zijn voor de burgers en houdt daarom openbare bestuursvergaderingen en meet & greets door geheel Almere.
Wij praten niet over de burger, maar met de burger!
Het is zaak om onze stad veilig te houden en samen met onze inwoners en ondernemers te werken aan de toekomst van onze stad. Kies voor durven! Kies voor de Almeerse GLP.

Stemmen op de GLP? Durven!

De komende jaren willen wij  onze verantwoordelijkheid nemen en behoedzaam omgaan met het geld van Almeerders om zo de lokale lasten zo laag mogelijk te houden. Niet schreeuwen langs de zijlijn, maar gewoon durven. Het is zaak om onze stad veilig te houden en samen met onze inwoners en ondernemers te werken aan de toekomst van onze stad. Kies voor durven!

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/bestuur/kandidaten-2022-2026/