Bestuur

Achter GLP staat een team van gepassioneerde mensen die een
bijdrage willen geven aan de toekomst van Almere

Robert van den Eijk

Robert van den Eijk – Voorzitter

Portefeuille: Ondernemen

Ik ben Robert van den Eijk, 39 jaar, papa van 5 kids en ik werk als internationaal directiechauffeur.

Ik woon nu al enkele jaren in Almere en wil ook graag mijn steentje bijdragen aan de samenleving.

Enige tijd geleden kwam ik tijdens een gesprek met een vriend in aanraking met GLP. Hij vertelde over de partij en hun standpunten. Ik heb mij hierna verdiept in de onderwerpen die GLP belangrijk vindt voor de Almeerse samenleving.

Mij spraken vooral de punten van zorg, veiligheid en sociale zekerheid aan, omdat we het samen moeten doen en niet achterover moeten leunen en toekijken wat er gebeurt.

Met elkaar, voor elkaar. Iedereen heeft recht op een mooi, schoon en veilig Almere. Maar tegenover rechten zijn er allereerst ook plichten. En één van de plichten is dat je je verantwoordelijkheid moet nemen om van Almere een mooie, schone en veilige stad te maken. Om die reden heb ik ook besloten om mij kandidaat te stellen bij GLP.

Ik merk dat de gemeente en de burgers ver uit elkaar staan en dat is voor mij een belangrijk punt om aan te werken. Je staat als gemeente ten dienste van de burger en dan moet je ook een laagdrempelig beleid hebben. Er zijn ook veel mooie dingen in Almere, zoals een goed OV, een goede bereikbaarheid van de winkels, en GLP.

Maar zoals altijd geldt dat als iets goed is, je het altijd nog kunt verbeteren.

Facebook | LinkedIn 

Dennis Voortman

Dennis Voortman – Secretaris

Portefeuille: Sociaal Domein – WMO – Wonen – Dierenwelzijn

Hallo, ik zal me even voorstellen. Ik ben Dennis Voortman, ben 37 jaar oud en woon sinds 2000 in Almere. Ik ben 100% afgekeurd, maar wil toch graag mijn steentje bijdragen. Ik heb vertrouwen in de partij GLP en ik zie dat het programma heel dicht bij mij staat. Het is een open partij en één die laagdrempelig is voor een ieder. Een partij die naar je luistert en openheid van zaken geeft. Een partij die de gewone burger laat meedenken en meepraten over zaken die hen allen aangaat.

Een van de belangrijkste punten voor mij is de WMO. Ik heb hier zelf mee te maken, omdat ik ook woon in een aangepaste woning. Een ander punt dat dicht bij mij staat is zorg. Ook denkt GLP dat er nog veel veranderd kan worden in de schuldhulpverlening en die mening deel ik geheel. Er wordt te weinig aandacht besteed aan de nazorg. Ach, eigenlijk is elk punt dat de GLP heeft goed, want zij laat zien dat er overal een oplossing voor te vinden is en dat niet elke oplossing geld hoeft te kosten.

Je merkt, nu er weer verkiezingen zijn, dat elke partij zich weer laat zien. Stem op mij, want kijk wat ik voor u kan gaan doen. Je ziet de verkiesbare mensen zelden of nooit; zij laten zich alleen zien om uw stem te krijgen. Ik ben van mening dat je een stem moet verdienen en niet zo willekeurig behoort te verkrijgen. Niet gek dat er haast niemand meer geloof heeft in de politiek of dat men denkt dat er alleen maar aan zelfverheerlijking gedaan wordt om er zelf beter van te worden. Gelukkig staat bij GLP wél de burger voorop.

Wat moet blijven is het groen. Alleen het groen-onderhoud moet veel beter. Wat de burger zal merken, als ik in de raad zal komen, is dat het afgelopen is met de snoepreisjes, het eten en drinken op de kosten van de burger, en dat u ons zult tegenkomen op straat. Dat we willen weten hoe het gaat met u, of u nog ergens tegenaan loopt, enzovoorts. Dat we zo kunnen kijken of we het wel goed doen, als we in de raad zitten. We blijven in ieder geval normaal doen, want doe normaal, dan doe je al gek genoeg. Behandel je medemens zoals je zelf ook behandeld wilt worden.

Blijf jezelf en zorg voor je medemens.

Facebook | Twitter 

Kazem Dehghani

Kazem Dehghani – Penningmeester

Portefeuille: Ondernemen

Ik ben Kazem Dehghani, ik ben ondernemer in Almere. Tevens ben ik werkzaam als vrijwilliger bij diverse instanties. Door eerdere ervaringen is mij opgevallen dat in Almere de politicus niet altijd bereikbaar is voor de burgers, omdat er een kloof is tussen burgers en politici. Deze kloof kunnen wij samen overbruggen of verwijderen. Een politicus moet beter zichtbaar en transparanter zijn, en meer tussen de burgers leven. De mensen in Almere willen in zowel een veiliger als een meer betaalbare omgeving wonen. Betaalbare en goedkopere huurwoningen zijn een prioriteit en daar moet meer aandacht aan gegeven worden. Ook zou er meer aandacht gegeven moeten worden aan de ondernemers in Almere, omdat zij voor een gezonde economie zorgen. Daarnaast wil ik als toekomstig raadslid Almere ondersteunen en stimuleren om schoon en zuinig te wonen door middel van zonne-energie, wind-energie en getijden-energie of elektrische auto’s. Dit zorgt voor een betere toekomst. Het is tijd voor verandering in Almere met een goed infrastructuur-plan.

Ik geloof dat wij Almere samen kunnen veranderen naar een betere stad met een duidelijke stap richting samenwerking.

Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram


Jeffrey Verkaik

Jeffrey Verkaik

Portefeuille: Onderwijs – Zorg & Welzijn – Wonen

Een 27-jarige Almeerder die niet stil kan zitten, zo veel mogelijk wil bereiken en familie belangrijk vindt. Ik ben geboren in Amsterdam, maar getogen in Almere. In mijn jonge jaren heb ik gewoond in de Waterwijk en rond mijn 10e levensjaar zijn we verhuisd naar Almere Haven, waar ik nog steeds met plezier woon.

Momenteel ben ik werkzaam als docent Gezondheidszorg & Welzijn binnen het MBO en ben bezig talloze hobby’s, zoals het onderhouden van een volkstuin. Soms doe ik nog los vrijwilligerswerk, omdat ik niet overal tegelijk actief kan zijn, hoewel ik dat soms wel graag zou willen. Misschien is dat ook wel het sociale stukje mij, dat ik menselijk blijf en mensen wil helpen. Sommige mensen hebben wel lichte hulp en daar ben ik blij om, maar het gros van de mensen heeft moeite bij het verkrijgen van grotere hulp of ondersteuning. Raar, want veel van deze hulp is een verplichte taak van de gemeente. Ik zie het overal in Almere, zoals in het weggooien van gebruikte scootmobiels of trapliften, terwijl genoeg mensen in Almere er geen krijgen via de WMO! Dat geldt ook voor mensen die in mijn ogen recht zouden moeten hebben op een urgentiewoning i.v.m. een (vecht)scheiding, maar kort dakloos zijn, voor mensen die ineens een paar euro boven de huurgrens zitten en daardoor hun recht op huursubsidie missen, etc.

Geld dat beter besteed kan worden in speciale units voor zorgbehoevenden of verbeteringen in het opruimen van afval dat overal gedumpt wordt. Ik kan wel doorgaan over geldkwesties, maar ik vind dat de menselijke maat ook terug mag komen. Niet alleen begrip en aandacht voor de vele mantelzorgers die onze stad kent, maar ook de communicatie tussen burger en gemeente. Ja, ik hoor wel mensen die wél contact krijgen met de gemeente, maar méér geluiden van burgers die, ondanks veel moeite, nog steeds geen hulp of antwoord krijgen vanuit ons stadhuis.

Om de burger meer te betrekken en aan bod te laten komen, zijn leden van GLP ook buiten verkiezingstijd actief in de woonwijken. Wij zijn van mening dat de Almeerder te allen tijde betrokken dient te worden bij de keuzes die de gemeente maakt. Niet iedere vier jaar gemeenteraadsverkiezingen en soms een bijeenkomstje achteraf, maar daadwerkelijk mee laten beslissen, omdat het ook anders kan.

Facebook | Twitter | LinkedIn

Mark Wiggers

Mark Wiggers

Portefeuille: Zorg & Welzijn – Wonen – WMO – Veiligheid

Ik ben Mark, ben net de 50 gepasseerd, geboren Enschedeër, en voel me al aardig thuis in Almere, waar ik nu sinds 2008 woonachtig ben. Eerst met plezier gewoond in Almere Buiten en sinds een paar jaar nu in Almere Stad. Ik reis bijna elke dag op en neer naar Amsterdam, waar ik een leuke baan heb als gastheer. Uiteraard reis ik met het openbaar vervoer.

Waarom GLP? Ik merk elke keer weer dat de politiek steeds verder van de burger af komt te staan. ‘Ze doen toch maar waar ze zin in hebben’, is een veel gehoorde kreet. Daar willen wij als GLP verandering in brengen. Doe wat je zegt en doe wat je de mensen belooft, zeg anders liever niets.

Ik wil me verder hard maken voor een betere WMO en vooral dat de wijkteams veel meer zichtbaar zijn in de wijk dan nu het geval is, en dat er meer wordt gepraat met de patiënt dan over de patiënt. Ook veiligheid vind ik belangrijk. Een ieder moet zich veilig voelen in de stad en het huis waar ze leven, (werken) en wonen.

De raad had de afgelopen vier jaar onder andere beloofd dat de stad toegankelijk moet zijn voor iedereen. Daar is, zoals gewoonlijk, niets van terecht gekomen. Dit gaat zeker gebeuren als GLP in de raad gaat zitten.

De meeste mensen zijn hier komen wonen voor de rust en het vele groen. Doordat er vele bomen zijn weggehaald en er niets of maar enkele struiken ervoor in de plaats is gekomen, is er volgens GLP veel inbreuk gedaan op het groene karakter van Almere. GLP wil kijken waar er weer bomen kunnen worden gepland, welk soort bomen het beste past in de wijk en, waar het echt niet anders kan, er een goed alternatief geboden kan worden. Dit uiteraard in overleg met de bewoners uit de wijk.

Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+ 

Hans Bosklopper

Hans Bosklopper

Portefeuille: Zorg & Welzijn – Cultuur – Infrastructuur

Mijn naam is Hans Bosklopper, ik ben 32 jaar en ruim 25 jaar woonachtig in Almere. Als ex radio- en televisiepresentator van regionale actualiteitenprogramma’s heb ik gemerkt dat de lokale politiek weinig tot niet naar de burger luistert, dit terwijl je een probleem pas kunt oplossen als je weet waar het knelt. Dit heeft mij ertoe bewogen om mij kandidaat te stellen voor de GLP (Groen Liberale Partij); laat de burger weer zelf mee bepalen in de lokale politiek.

Almere is een innovatieve stad in ontwikkeling, een stad waar de inwoners trots op mogen zijn. Steeds meer inwoners en studenten trekken naar Almere en langzamerhand beginnen we het imago van ‘Stad van beton’ kwijt te raken. Dit is positief en wij moeten er vooral voor zorgen dat dit ook zo blijft, echter, er zijn nog genoeg zaken die aandacht en verandering eisen.

Waar ik mij vooral sterk voor wil maken is de zorg: respecteer het medisch beroepsgeheim, creëer meer individuele zorg, betere veiligheid voor hulpverleners en meer handen aan het bed.

Als we kijken naar de infrastructuur op het gebied van Kunst & Cultuur, deze mag duidelijker worden. Organiseer naast foodtruckfestivals en concerten ook meer open podia waar lokale artiesten hun opkomst kunnen maken. Denk aan, bijvoorbeeld, een jaarlijks festival in het Beatrixpark.

Mijn ervaring als arbeidsbemiddelaar heeft mij geleerd dat er met betrekking tot de arbeidsmarkt meer gunstige voorwaarden moeten worden gecreëerd voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt; denk hierbij bijvoorbeeld aan de 50-plussers. Het creëren van meer werkervaringsplekken kan daar bijvoorbeeld een oplossing voor zijn.

Maak Almere weer van de burger!

Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram

Sara Dehghani

Sara Dehghani

Portefeuille: Sociaal Domein – Cultuur

Ik ben Sara Dehghani. Ik heb de afgelopen jaren met verschillende doelgroepen gewerkt in Almere, zoals daklozen, asielzoekers en verslaafden. Ik heb geleerd om de burger centraal te houden door middel van samenwerken. Als burger hebben wij dat ook nodig, want wij willen ook meer veiligheid, gezelligheid en ontwikkeling. Om dit doel te kunnen bereiken hebben wij participatie nodig en dat doen wij allemaal samen. Hierdoor kunnen wij niet alleen de werkloosheid en eenzaamheid verminderen, maar er ook voor zorgen dat iedereen zich aangesproken voelt om te gaan participeren.

Ik geloof dat Almere een multiculturele stad is voor jong en oud, en dat wij door participeren een betere ontwikkeling zouden creëren.

LinkedIn 

Rudley Beudeker

Rudley Beudeker

Portefeuille: Duurzaamheid – Milieu

Mijn naam is Rudley Beudeker, ik ben 31 jaar oud en opgegroeid in Almere. Ik heb Almere zich zien ontwikkelen, soms ten goede en soms niet ten goede. Ik had als jongen al creatieve/innovative ideeën over hoe beter vorm te geven aan de maatschappij. Ik wil mij vooral op het vlak van duurzaamheid bij GLP voegen, iets waar de partij zich groot voor maakt. Daarnaast willen wij de burger meer bij de ontwikkeling van Almere betrekken en meer inspraak geven.

 

Facebook | LinkedIn 

 

 

 

Kishore Bindesrisingh

Kishore Bindesrisingh

Portefeuille: Ondernemen- Sport – Cultuur

Mijn naam is Kishore Bindesrisingh, 59 jaar, sinds 1986 wonende in Almere Buiten, gehuwd, 2 volwassen dochters en 2 kleinkinderen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een groot onderhoudsbedrijf in Almere; sinds ongeveer 5 jaar ben ik voorzitter van de ondernemingsraad. Daarnaast ben  ik al 7 jaar voorzitter van een middelgrote voetbalclub in Amsterdam Oost.

Sinds een jaar of 3, 4, ben ik me aan het oriënteren in de Almeerse politiek. Ik wil graag deel uitmaken van een partij die opkomt voor de belangen van de burger en niet alleen maar loze kreten uitkraamt! Tot voor kort helaas zonder resultaat. Toen kwam ik per toeval een oproep van de GLP tegen, hun speerpunten spraken me direct aan! Eindelijk heb ik mijn partij gevonden! Wat mij het meest aantrekt van de GLP is dat het een behoorlijk gecentreerde partij is met een partijprogramma dat mij aanspreekt. De burger staat centraal!  Almere moet landelijk een begrip worden als voorbeeldgemeente waar het wél anders kan!

In de komende vier jaar wil ik graag de volgende doelen (speerpunten) bereikt hebben:

  1. Dat de afstand tussen de burger en de politiek verkleind is; er is nu een te hoge drempel, men hoeft niet tegen een politieke partij op te kijken, we zijn er voor de burgers!
  2. Dat de zorg efficiënter en klantgerichter geworden is, zodat de burger niet onnodig nog  verder uitgebuit wordt!
  3. Dat het geld van de burger goed gebruikt is, niet in nutteloze projecten zoals de Floriade!

Wat echt moet veranderen in Almere: de politiek moet naar de burger luisteren en het geld van de burger goed besteden!

Wat moet blijven: al die projecten (zowel vanuit de politiek als vanuit de burgers) die de veiligheid ten goede komen blijven ontwikkelen en implementeren!

Ik heb er zin in!!!

Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+ | Instagram


– Webmaster

?

webmaster@groenliberalepartij.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/bestuur/

Kandidaten 2022-2026

GLP kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 – 2022 net een paar 100 stemmen te kort om in de raad plaats te mogen nemen. Wij gaan ons nu sterk maken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor 2022. Daar hebben we jou bij nodig! Durf jij het aan? Ons verkiezingsprogramma voor 2022 zal in het teken staan van campagne-slogan  …

Vrijwilligers gezocht

Wij zijn ons er constant van bewust, dat wij er zijn voor de burgers en daarom dienstbaar moeten zijn en blijven aan alle inwoners van Almere. Het besturen van een stad gebeurt immers door haar inwoners en is voor haar inwoners, bedrijven en instellingen. Inwoners hebben uiteenlopende wensen ten aanzien van hun bestuur van hun …