Home

Welkom bij GLP Almere

De lokale partij GLP Almere staat voor liberaal waar het kan en sociaal waar het moet.
Wij gaan voor meer banen, uitstekende zorg, veilige wijken, goed onderwijs, aandacht voor dier, natuur en milieu, een schone leefomgeving, een eerlijk armoedebeleid en voor ieder een woning.
Laten we samen Almere sterker maken!
Wij gaan in 2022 voor durven…
Durft u dat aan?
Doe dan met ons mee!

 

 

Een betere wereld begint heel dichtbij!

Waar wij voor staan

GLP is gestart in 2015 en heeft net geen zetel weten te veroveren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Door een vooruitstrevende blik praktisch in te zetten hebben wij bewezen dat GLP zeker een toegevoegde waarde heeft! GLP is namelijk de enige politieke partij in Almere die de belangen van al haar inwoners, mens én dier, als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid.
Onze ideale stad is schoon en veilig. En is een stad waar mensen met plezier willen wonen, werken en recreëren. Een jonge dynamische ondernemende stad, waar creatieve oplossingen voor morgen niet worden afgewimpeld, maar juist aangemoedigd om het verschil te maken!
De stad waar het gemeentehuis er is voor de burgers, een gemeentehuis wat faciliteert en meegaat met de moderne vragen en wensen van haar burgers en ondernemers. Immers, volgens een oud gezegde, met de kennis van gisteren lossen we de vragen van morgen niet op.
Natuurlijk laten we de burgers die meer zorg en aandacht nodig hebben niet in de steek, sterker nog, juist die groepen gaan we er in een vroeg stadium bij betrekken.
De GLP juicht de vele initiatieven van burgers juist toe en waar nodig ondersteunen wij deze met onze kennis, kunde en netwerk.
Dus niet keihard bezuinigen maar “Anders Uitgeven”, de juiste prioriteiten stellen wat ons betreft, eerst de mens en dier voorop, dan pas het overige.
Een stadsbestuur wat kiest in de juiste balans van werk en inkomen, huur- en koopwoningen.
Een gemeente die haar verantwoordelijkheden niet doorschuift naar andere overheden of komende generaties. Wij zijn ervan overtuigd dat het kan. En wij gaan daarvoor ons uiterste best doen. Almere, hou vast aan je idealen!
Het welzijn van mens en dier wordt aangetast door korte termijn-economische belangen. Almere leefbaar houden vraagt om Durf! Wij zullen ons onvermoeibaar blijven inzetten voor een Almere dat duurzaamheid en mededogen als uitgangspunten heeft.

Bewuste partij

Een alternatief op het hedendaagse politieke bestel. Wij richten ons op vooruitgang op het gebied van alternatieve energie en een duurzame economie.

Liberaal gedachtegoed

Iedereen doet mee in Almere en wanneer iemand ook echt wil mag deze nimmer tegengehouden worden door bureaucratie.

Pragmatisch

Er moet op een pragmatische manier worden afgewogen of een ontwikkeling rendement oplevert voor de samenleving.

Transparantie

Een kleine overheid die transparantie biedt naar haar inwoners, een sluitende begroting en meer inspraak voor inwoners.


Ons team

Meer »»


Wat wij willen

 • Almere moet groen blijven, kappen met kappen!
 • De gemeente denkt meer aan dier, natuur en milieu
 • Natuurgebieden worden beschermd, versterkt en met elkaar verbonden
 • Het onderhoud van de straten en het openbaar groen kan en moet beter
 • Meer zorg voor ouderen
 • Eerst een campus, alvorens we gaan denken aan een universiteit
 • De burger er meer bij betrekken door middel van referenda
 • De burger moet meer te zeggen hebben over hun eigen omgeving
 • De meeste ambtenaren van Almere wonen hier niet eens, maar beslissen wel over ons. Gelet op het beleid van de afgelopen jaren hebben wij twijfels over hun betrokkenheid
 • Almere wordt helaas steeds onveiliger. Dit kan en moet anders. Met meer wijkagenten, handhavers, buurtpreventie, sociale controle en inzet van sociale media
 • De problemen in het sociaal domein moeten met spoed worden opgelost en er moet geld vrijkomen voor acute noodgevallen. Eerst problemen oplossen, dan pas vragen stellen
 • Klimaatdoelstellingen haal je niet door maar roekeloos geld uit te geven. Wij willen dat Almere gedegen investeert in realistische oplossingen voor het klimaatprobleem
 • 65+ Gratis met de bus
 • Er een stadspas moet komen voor minima
 • Meer sociale-, starters-, doorstroom huurwoningen (en studentenhuisvesting)
 • Schoolzwemmen terug
 • Meer (culturele) evenementen gehouden worden in elk stadsdeel
 • Herinrichten van het parkeerbeleid
 • Zwaarder straffen van dierenmishandeling

Lees verder »»

De burgers zijn er niet voor ‘t stadhuis, maar het stadhuis is er voor de burger.


Volledige naam (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Ik wil mijzelf voor de nieuwsbrief (verplicht)
InschrijvenUitschrijven
 • Maandag 1 oktober 2018 – Openbare Vergadering – GLP heeft een openbare vergadering in buurcentrum “De Draaikolk”  – Lekstraat 2 in Almere Stad – Van 20.00 tot 22.00 uur.
 • Maandag 5 november 2018 Openbare VergaderingGLP heeft een openbare vergadering in buurcentrum “De Draaikolk”  – Lekstraat 2 in Almere Stad – Van 20.00 tot 22.00 uur.
 • Maandag 3 december 2018 Openbare VergaderingGLP heeft een openbare vergadering in buurcentrum “De Draaikolk”  – Lekstraat 2 in Almere Stad – Van 20.00 tot 22.00 uur.

Meer »»

 


Vind ons leuk en volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Ons YouTube kanaal Volg ons op Google+

Permanente koppeling naar dit artikel: https://almere.groenliberalepartij.nl/

Kappen met kappen: helaas tegen de essentakziekte is niets te doen

Essentaksterfte en herplant in de Stadsbossen Almere Er dreigt een waardevolle inheemse boomsoort uit het Nederlandse landschap te verdwijnen. De es wordt sinds 2010 overal in Nederland in een steeds hoger tempo aangetast door essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. Geen exclusief probleem van Staatsbosbeheer, maar een landelijke calamiteit. Flevoland is veruit …

Meer lezen

GLP start meldpunt over Medipoint

  Persbericht: Wat waren we van GLP blij dat de gemeente Almere en Welzorg uit elkaar gingen. We hadden zelfs in ons verkiezingsprogramma staan, dat de gemeente uit moest kijken naar een andere zorgaanbieder voor hulpmiddelen. Nou, dat is dan gebeurt. De gemeente Almere gaat in zee met Medipoint. Sinds het moment, dat Medipoint hulpmiddelen …

Meer lezen

GLP is wel ontevreden over dienstverlening Salders

Reactie GLP op Taxi Salders gaat regels strikter hanteren Tot onze verbazing kregen we het bericht door dat de gemeente Almere tevreden is over de dienstverlening bij Salders. Er bestaat namelijk al een lange tijd dat men de rit vergoed kan krijgen via de zorgverzekeraar of de WMO. De mensen die de rit vergoed kunnen krijgen …

Meer lezen

GLP blijft zichtbaar

Op weg naar een Almere om nog trotser op te zijn Wij werken aan een Almere waar jouw mening er weer écht toe doet en waar iedereen erbij hoort. Daar hebben we jouw hulp voor nodig. Zo ben jij! de kracht van GLP. Allereerst moet de dienstverlening in de stad weer écht om jou gaan …

Meer lezen